Výsledky místního referenda, které vedení obce v sobotu vyhlásilo na popud občanského sdružení Hlasy Kozomína, jsou jednoznačné. Nadpoloviční většina hlasujících si nepřeje změnu územního plánu, která by společnosti BOR Biotechnology, jež je investorem projektu, umožnila zvýšit výkon elektrárny. A zrovna tak nechtějí místní lidé ani slyšet o výstavbě papírny, která by využívala právě energii vyprodukovanou v dřevoplynce.

O referendum byl mezi obyvateli Kozomína velký zájem. Starosta Petr Koukolíček tak vysokou účast, jež přesáhla sedmapadesátiprocentní hranici, nečekal. Navíc ho nepotěšil ani konečný výsledek.

„S firmou BOR spolupracujeme od samého začátku. Měli jsme společné plány, jak Kozomín rozvíjet, a to jak po ekonomické, tak po vzhledové stránce. V tuto chvíli nedokážu říct, co bude dál," uvedl v sobotu odpoledne krátce po ukončení hlasování a vyhlášení výsledků.

Faktem zůstává, že Kozomín je pouze jedním z účastníků stavebního řízení, jehož výsledek určí, co se s dřevoplynovou elektrárnou bude dít dál. Rozhodnutí náleží příslušnému stavebnímu úřadu, v tomto případě tomu v Kralupech nad Vltavou.

„Nevím, jak se k tomu město postaví. My o ničem nerozhodujeme, pouze vydáme stanovisko," připomněl Petr Koukolíček. Ačkoliv on sám zaškrnul dvakrát ANO, většinový názor občanů obce bude stejně jako ostatní zastupitelé respektovat. „Rozhodnutí v místním referendu je platné a zvolené odpovědi jsou pro nás závazné," vysvětlil starosta.

Zároveň se obává, jaké všechny dopady může výsledek referenda na obec mít. Společnost BOR Biotechnology už totiž do přestavby bývalé velkovýkrmny vepřů investovala nemalé peníze. Pokud by se ukázalo, že výrobu elektřiny nemůže spustit, mohla by požadovat finanční náhradu.

„Je otázkou, jak se investor zachová. Mohl by po nás požadovat vrácení dosavadních investic nebo nějaké odškodné," obává se Petr Koukolíček, který se netají tím, že je celému projektu nakloněný. Poukázal přitom na vytvoření několika desítek pracovních míst či příslib společnosti, že vybuduje novou silnici k čistírně odpadních vod. Firma navíc Kozomínským nabídla, že svou techniku poskytne na zimní údržbu vesnice.

Občané, kteří založili sdružení Hlasy Kozomína, však tyto kompenzace považují na nepodstatné. Obávají se, že zahájením provozu elektrárny by došlo ke snížení zájmu o bydlení v obci a že by se výrazně zhoršila kvalita života v obci.

VÝSLEDKY REFERENDA

OTÁZKA Č. 1: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Kozomín schválilo změnu územního plánu v lokalitě Z12 (bývalý zemědělský areál), která by umožnila zvýšit platné limitní parametry (instalovaný výkon, objem vstupní suroviny, hluk, emise)?
NE – 103x (55,7 % všech odevzdaných hlasů)
ANO – 66x (35,7 % všech odevzdaných hlasů)
NEOZNAČENÉ LÍSTKY – 16x

OTÁZKA Č. 2: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Kozomín schválilo změnu územního plánu katastru obce Kozomín, která by umožnila výstavbu papírny?
NE – 104x (56,2 % všech odevzdaných hlasů)
ANO – 66x (35,7 % všech odevzdaných hlasů)
NEOZNAČENÉ LÍSTKY – 15x

Účast v místním referendu byla 57,6 % oprávněných voličů.