Podpora pro studenty je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny při dosažení výborných studijních výsledků.

Například student prvního ročníku dostane tři sta měsíčně a za vyznamenání v každém pololetí tisíc korun, ve čtvrtém ročníku už jde o pět set korun měsíčně a tři tisíce korun za vyznamenání.

Podmínkou je nulová neomluvená absence a bezproblémové chování.

Do stipendijního programu je zapojeno 43 středních škol zřizovaných krajem.