Zažádat o dotaci však mohou také občané třetího věku. Počítá se rovněž s podporou činností kralupských organizací. Veškeré potřebné dokumenty jsou volně ke stažení na webových stránkách města. K dispozici pak jsou také v kralupském informačním centru.

„Celkový objem finančních prostředků pro rok 2020 činí 1,5 milionu korun. Maximální výše dotace činí 100 tisíc korun. Závazná minimální výše spoluúčasti je 15 procent celkových výdajů. Lhůta pro podání žádosti platí od 27. ledna do 7. února. Žádosti došlé po stanoveném termínu nebudou posuzovány,“ říká referentka oddělení rozvoje města Lenka Moravcová.