Během tří etap tohoto projektu došlo nejprve k revitalizaci ploch mezi radnicí a kostelem. Dalším významným milníkem pak byla výstavba nové Vaníčkovi ulice, díky které došlo k propojení Palackého náměstí s ulicí Žižkovou. Během právě dokončené třetí etapy se podařilo zrekonstruovat povrchy v blízkosti spořitelny a Palackého ulice.