V jakém stavu byla nemocnice před povodněmi?

Řada problémů přetrvávala už z historie. Nejvážnější bylo statické zajištění nosníků stropů ve sklepeních, které jsme provedli hned po zakoupení budovy. Následovaly další vnitřní úpravy a opravy ordinací, lůžkového oddělení a prostor k pronájmu. V posledních měsících byla opravena fasáda a parter okolí nemocnice, jehož součástí je i zavedení režimového opatření parkování.

Jaký režim teď platí na parkovišti?

Znovu jsme vrátili k vjezdu závory. Vede nás k tomu snaha snížit počet aut parkujících v areálu nemocnice ve prospěch klidu našich těžce nemocných pacientů na lůžkovém oddělení. Vjezd na parkoviště nebo do areálu nemocnice je prvních 30 minut zdarma, za každou další zahájenou půlhodinu je cena 10 korun. Platební parkovací automat se nachází u recepce.

Budova má novou zateplenou fasádu, nyní se pracuje na silnicích okolo nemocnice. Co plánujete dále?

Investujeme do vnitřního vybavení ve prospěch pacientů a zaměstnanců. Bylo zakoupeno 132 moderních elektricky ovládaných polohovatelných lůžek. Už dříve byly opraveny pokoje pacientů, včetně výměny dveří. Obměňujeme přístrojové vybavení. Postupně zvyšujeme platy zaměstnanců, zavedli jsme například náborový příspěvek 100 tisíc korun pro zdravotní sestry do třísměnného provozu. V případě nutnosti máme připraveny byty pro zájemce, kteří by chtěli posílit náš zdravotní personál, zejména pro lékaře internistu nebo geriatra a zdravotní setry. Dovedeme okamžitě připravit potřebnému zaměstnanci individuální motivační program, pomoc v životní situaci a podobně.


Bude nemocnice stále fungovat stále jako léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)?

Struktura 132 lůžek nemocnice je z novodobého pohledu zdravotního vnímána jako dlouhodobá ošetřovatelská péče v nižším kódu úhrady 0005 od zdravotních pojišťoven. Vyšší kód úhrady 0024, který nemáme, je následná péče. Oba tyto kódy jsou sice z historie vnímány jako LDN, ale jsou to také lůžka doléčovací.

Počítáte s rozšířením nabídky ambulancí?

V nemocnici je řada odborných ambulancí a služeb, interna, kardiologie, endokrinologie, FBLR, gastroenterologie, klinická logopedie, nefrologie, neurologie, oční, optika, ortopedie, rehabilitace, gynekologie, odběrová místnost, rentgen, SONO, prodejna zdravotních potřeb, kuchyně a jídelna i s možností stravování veřejnosti. Nově byly otevřeny ordinace klinické psychologie, lékárna, kanceláře pojišťoven nebo doplňující služby pro pacienty. Ocenili bychom zájem kadeřnice o provozování služeb v budově. V prostorách nemocnice se stále nacházejí kapacity pro otevření dalších ordinací.

V nemocnici kdysi sídlila i lékařská pohotovostní služba (LPS). Proč byla zrušena?

Od roku 2000 provozovala pohotovost společnost RHG. Město tehdy dotovalo ztrátový provoz LPS asi do částky 1,5 milionu ročně. Ordinační hodiny pohotovosti plynule navazovaly na ordinační hodiny interní ambulance, která byla v pracovních dnech v provozu od 7 do 17 hodin. Zdravotní péči v Kralupech jsme tak pokrývali 24 hodin denně. Poté došlo na návrh města ke snížení počtu ordinačních hodin na LPS. Důvodem bylo navýšení platů lékařům a zdravotním sestrám, ale bez navýšení dotace od města. V roce 2013 byla budova nemocnice městem ve výběrovém řízení prodána firmě RHG, která ji do té doby měla v nájmu na 20 let. Podmínkou prodeje bylo ukončení smlouvy na provozování LPS, protože město už tuto službu nechtělo dotovat ani samo provozovat.

A je nějaká šance, že by se pohotovost do kralupské nemocnice vrátila?

V roce 2014 jsme se sami pokusili o znovuzavedení LPS v nemocnici za finanční podpory kraje, ale dotace byla tak nízká, že nepokryla nároky lékařů na mzdy. Navíc se nakonec ukázalo, že lékaři, kteří nebyli našimi zaměstnanci, už nechtěli LPS sloužit. Kraj odmítl dotaci navýšit na požadované částky a přespolní lékaři neměli zájem LPS sloužit. Tehdy už také začalo být problematické i technické zázemí LPS.

A tímto LPS v Kralupech nad Vltavou definitivně zanikla. V současné době už naše nemocnice nesplňuje personální a technické podmínky pro zajištění LPS. Navíc jsou nemocniční lékaři přetíženi.