Deníku to potvrdil kralupský místostarosta Libor Lesák. „Ze Státního fondu životního prostředí nám oznámili, že dotaci nedostaneme. Veřejné objekty už totiž nebudou do dotačního titulu Zelená úsporám zařazeny,“ řekl Lesák a dodal, že rekonstrukci tělocvičny, která je v havarijním stavu, však už není možné dále odkládat.

Radní města by proto na své zítřejší schůzce měli rozhodnout o vypsání výběrového řízení na zhotovitele. Náklady na generální opravu tělocvičny přesáhnou patnáct milionů korun.

A peníze se našly v městské pokladně. „V rozpočtu počítáme s rezervou na spolufinancování případně získaných dotací. Ale vzhledem k tomu, že letos dotace nezískáme nejen na tělocvičnu, ale ani na opravu kulturního střediska a sportovní haly, zaplatíme celou rekonstrukci,“ vysvětlil Lesák.

Oprava tělocvičny je podle ředitelky školy Dagmar Knöpfelmacherové nezbytná.
„Pokud by k tomu nedošlo, museli bychom tělocvičnu zavřít, začíná být opravdu nebezpečná. V zimě ji není možné vytopit, dovnitř zatéká, skleněné výplně pláště budovy jsou popraskané, ve špatném stavu je i podlaha a sociální zařízení,“ popsala závady ředitelka školy.

Tělocvičnu základní školy Generála Klapálka přitom nevyužívají jen školáci, ale i dospělí sportovci.
Závislí jsou na ní například kralupští volejbalisté, kteří v tělocvičně pořádají pravidelné tréninky i turnaje.

Stavaři by měli s rekonstrukcí podle Lesáka začít o letních prázdninách.

„V červnu a na začátku července se ve škole ještě konají sportovní turnaje, takže práce začnou hned poté,“ připomněl Lesák a řekl, že od poloviny října by už moderní tělocvična mohla opět sloužit školákům i dalším kralupským sportovcům. Rekonstrukce se dočká až na samotnou hrubou stavbu téměř všechno. „Oprava zahrnuje nové opláštění budovy, střechu, okna, světla a topení. Nevyhovující parkety položené pouze na betonu nahradí sportovní palubová podlaha,“ konstatoval místostarosta.