Podle Marty Ulmové, která má na odboru investic místní radnice v kompetenci stavební dozor, bude záměr provázet několik zásadních omezení, která se dotknou chodců, cyklistů a řidičů motorových vozidel, ale především lidí, kteří v lokalitě žijí. „Jedno z omezení se bude týkat cyklostezky v Mostní ulici, neboť právě tam bude realizována stavba propojky ke Štefánikově ulici," vysvětluje úřednice.

Socha Josefa Švejka se sochařem Albertem Kraličkem.
Před kralupskou radnicí sedí bronzový Švejk

Po dobu první etapy nebude občanům k dispozici ani přilehlé parkoviště, protože se k němu auta nedostanou.

Hakenovu ulici totiž také čeká uzavírka. „Naopak Družstevní ulice bude v době stavby obousměrná, aby nedocházelo ke komplikacím při zásobování prodejen. Totéž se týká dostupnosti garáží," říká o úskalích rekonstrukce Marta Ulmová. „Pro místní občany to samozřejmě znamená omezení, nicméně stavba nebude trvat dlouho. Konec první etapy byl stanoven na 15. srpna," podotýká Ulmová.

Kompletní rekonstrukce Štefánikovy ulice zahrnuje celkem čtyři na sebe navazující etapy. Vedle nové silnice a chodníků počítá záměr rovněž s výstavbou veřejného osvětlení, novými parkovacími místy a prostory pro nádoby na komunální odpad.

Loňským vítězem Vesnice roku se stala obec Lípa na Havlíčkobrodsku.
Třináct obcí ze středních Čech bojuje o titul Vesnice roku 2017