Kralupská základní umělecká škola přijde o část svého zázemí v obchodním domě Máj na Palackého náměstí. Děti musí ustoupit úředníkům. Máj totiž nechá město za devadesát milionů korun přestavět na novou radnici.

„Co bude se zuškou?“ ptají se rodiče dětí, které v Máji navštěvují hudební, výtvarný, taneční i literárně dramatický obor.

Možných řešení je více, jenže jsou buď sporná nebo příliš nákladná. Jedním z nápadů, kam část umělecké školy přesunout, by je využití takzvané Školičky nedaleko Máje. Její přestavba by však podle kralupského místostarosty Libora Lesáka vyšla na patnáct až dvacet milionů korun. A to prý je pro město neúnosné.

„Nejreálnější variantou by bylo část umělecké školy přesunout do základní školy v Třebízského ulici v Lobečku, kde jsou volné prostory. Tam by úpravy zázemí stály zhruba tři miliony korun,“ vysvětlil Lesák a dodal, že by základní škola po stavebních úpravách poskytla dětem vedle učeben také hudební a taneční sál. Ve školní aule by pak mohly být pořádány koncerty.

Navrhované řešení však podle zástupkyně ředitele umělecké školy Dušany Vojnové zatím neslibuje využívat aulu podle časových potřeb a možností školy. „Aula je průchozí, není tam dostatečný klid na výuku, která ve stávajícím sále probíhá, též není dořešena ochrana volně stojícího koncertního křídla,“ řekla Vojnová.

Využití prostor základní školy, vzdálené od Máje zhruba kilometr, se vedení umělecké školy ani rodičům dětí příliš nezamlouvá. „Při rozdělení školy do takto značně vzdálených budov nastanou problémy při přecházení žáků i učitelů na výuku. A to i v rámci jednoho oboru,“ konstatovala Vojnová a zdůraznila, že situaci nemůže vyřešit ani změna rozvrhu.

Vzdálenost Třebízského školy od centra a nádraží by podle ní navíc komplikovala cestu dojíždějícím žákům. O tom, že by mohla takto zásadní změna omezit zájem rodičů dětí o obory základní umělecké školy, je přesvědčena iVeronika Pokorná, jejíž dvě dcery a syn školu navštěvují.

„Předpokládala jsem stejně jako většina rodičů, že pokud je stěhování nutné, nabídne radnice škole prostory na adekvátní úrovni. Využití prostor v základní škole, která je od hlavní budovy umělecké školy vzdálena zhruba půl hodiny cesty, mi nepřipadá jako příliš vhodné řešení,“ uvedla matka tří dětí a připomněla, že vedle současného sídla zušky je navíc dům dětí a mládeže, kam mnohé děti docházejí například na keramický kroužek.

Tématu se budeme dále věnovat.

Starosta a zastupitelé města Kralupy nad Vltavou obdrželi od rodičů dětí následující otevřený dopis

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé města Kralupy nad Vltavou,

vzhledem k tomu, že jste se rozhodli zrušit současné prostory pro výuku Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou v budově OD Máj, obracíme se na Vás s žádostí o přidělení nových prostor pro ZUŠ na adekvátní úrovni.

V prostorách v OD Máj nabízí ZUŠ svým studentům tanečního, výtvarného, dramatického a hudebního oboru vzdělání na výborné úrovni. Tyto prostory mají požadované vybavení: zrcadlový sál speciálně vybavený pro výuku baletu s klavírem a šatnou, výtvarnou a keramickou dílnu s vypalovací pecí, koncertní sál vybavený klavírem (koncertní křídlo) a dvěma pódii určenými pro taneční, dramatická a hudební vystoupení, samostatnou šatnu a toalety. Škoda, že jste se rozhodli tyto prostory zbourat! Navíc jejich rekonstrukce nebyla levná a proběhla před pouhými cca 7 lety (modernizace pódia dokonce v roce 2006). Kdyby bylo možné je ponechat a městský úřad zřídit v dolních dvou patrech, prostředky na rekonstrukci by nebyly vynaloženy zbytečně!

Prostory ZUŠ v OD Máj mají výhodné umístění v centru Kralup nad Vltavou, blízko hlavní budovy ZUŠ v Riegrově ulici, což umožňuje rychlé a hlavně bezpečné přesuny žáků na výuku, snadné přenášení nástrojů a pro rodiny s více dětmi umožňuje pokrytí odlišných zájmů sourozenců ve stejném čase a v podstatě na stejném místě. A konečně umístění blízko železnice umožňuje lepší dostupnost ZUŠ i studentům nebydlících v Kralupech nad Vltavou.

Dozvěděli jsme se, že jste navrhli přesunout výuku ze současných prostor v OD Máj do prostor ZŠ v Třebízkého ulici. Šokovalo nás to a rozhodně s tím nesouhlasíme! Nejenže tyto prostory nemají vybavení na potřebné úrovni, navíc vzdálenost od hlavní budovy ZUŠ v Riegrově ulici je příliš velká (chůze s dítětem cca 30 minut). Některým dětem zcela znemožníte studovat obor, který by si přáli. A máme rovněž obavy o bezpečnost našich dětí při překonávání takovéto vzdálenosti.

Proč mají mít prostory potřebnou vybavenost? Jen tak mohou učitelé dát dětem vzdělání na takové úrovni, aby mohly být konkurence schopné na soutěžích a při přijímacích zkouškách na konzervatoř nebo výtvarnou školu, pokud se chtějí věnovat danému oboru profesionálně. V obou případech má ZUŠ v Kralupech nad Vltavou výborné výsledky. Jinými slovy, vše potřebuje své zázemí, aby bylo dosaženo maximálního výkonu. Je to stejné, jako bychom sportovci zabývajícímu se během na 100m překážek zrušili stadion, protože může běhat i jinde, ale přitom byli pak překvapeni, že přestal na závodech vyhrávat.

Žijeme v době, kdy se odborníci z oboru psychologie a všech pedagogických disciplín snaží seznámit rodiče a celou veřejnost s důležitostí kvalitního využívání volného času dětí a mládeže. Odborníkům je jasné, že tvořivá a umělecká činnost je velmi důležitá pro rozvoj zdravého sebevědomí dětí, podporuje jejich psychický i fyzický vývoj a pomáhá jim orientovat se ve vztazích s vrstevníky i dospělými mimo rodinu a školu. Jakákoli investice do oblasti volného času je navíc nedocenitelnou prevencí sociálně patologických jevů, které se bohužel u dětí a mládeže v současné postmoderní době objevují až příliš často. Vážený pane starosto a vážení zastupitelé, znovu Vás proto žádáme o důkladné zvážení Vašeho rozhodnutí ohledně prostor ZUŠ ve světle všech výše zmíněných argumentů.

S pozdravem,
Ing. Veronika Pokorná, CSc., Veronika Tichá a Irena Grossová