Kralupská základní umělecká škola slavila v minulém roce pětašedesátiny. Aktivity školy mají v posledních letech, kdy ji vede ředitel Luboš Harazin, rostoucí úroveň.

Loni byla naplněna cílová kapacita určená ministerstvem školství, která představuje 750 žáků. Zájem o výuku vedení školy potěšil, nicméně v současné době už nemůže další žáky ke studiu v prvním a druhém stupni přijímat. Díky součinnosti s občanským sdružením Artuš, které podporuje výchovně vzdělávací činnosti školy, byly vytvořeny podmínky pro přijetí několika žáků mladších pěti let do lekcí Veselého pískání, společné hry na zobcovou flétnu s rodiči, i do tanečního a výtvarného oboru.

Aktivity žáků školy se trvale zrcadlí v běžném životě města. Vedle samostatných koncertů se svými hudebními vstupy zúčastňují řady kulturních a společenských událostí města, například při Kralupském vinobraní, pořádaném místní farní charitou.

Vedení školy chce navázat i spolupráci s uměleckými školami partnerských měst, zajímavá novinka může vést k obohacení kulturního i hudebního života Kralup nad Vltavou. Nebude to však najednou – partnerských měst je totiž pět, Banyuls sur Mer (Francie), Hennigsdorf (SRN), Ikast (Dánsko), Komárno (Slovensko) a Šabac (Srbsko).

Škola má za sebou loňské pořádání okresního kola ve hře na smyčcové nástroje a v její režii se konalo i kladně hodnocené krajské kolo soutěže nejlepších kytaristů ze středních Čech. A to už je v součtu pořádná porce úkolů k běžné školní výuce. Ta zahrnuje čtyři obory, hudební, literárně-dramatický, taneční a výtvarný. Škola má ale i další plány, související s rozšířením nabídky uměleckých předmětů. Učitelé mimo jiné vytvořili i obsahově velice zajímavou náplň činností pro druhý ročník letních výtvarných a kytarových dílen v závěru letních prázdnin, loňskou novinkou bylo rozšíření palety programu o dílnu dramatickou.

„Ani v jubilejním roce jsme nezapomínali na hlavní cíl, aby se u nás aktuálních sedm set padesát žáků cítilo ve škole dobře, odnesli si z ní do běžného života ty správné návyky, dovednosti a především lásku k umění," řekl ředitel Luboš Harazin.
A žáci dělají svým učitelům radost svými úspěchy v soutěžích, jichž se zúčastňují. Nedávno uspěli při výtvarné výstavě Oči dokořán i v národním kole. Výtvarná řada kralupských žáků Houby, houby, houbičky byla odbornou porotou oceněna a poté instalována v klášteře ve Šternberku.

Hudební obor například loni na podzim účinkoval u příležitosti setkání dárců krve v kulturním domě Vltava, poté tamtéž společně s žáky výtvarného oboru proběhla vernisáž výtvarné výstavy Houby, les a já, kde se zaskvěl dětský pěvecký sbor Lištičky. Ve stejné době hudební obor poprvé vyzkoušel akustiku nového koncertního sálu v zasedací místnosti bývalého sídla městského úřadu v areálu hotelu Sport, kde se v budoucnu bude odehrávat převážná část veřejné i neveřejné koncertní činnosti. Tento záměr vedení školy podpořila kralupská radnice.

Stěžejní akcí prvního pololetí tohoto školního roku se stal listopadový koncert žáků školy s Komorním orchestrem Dvořákova kraje ve velkém sále kulturního domu Vltava za velké účasti publika. Uvedené komorní těleso existuje v dolním Povltaví osmatřicet let. Tvoří ho interpreti na smyčcové nástroje a cemballo, kteří pocházejí z Kralup nad Vltavou, Roztok, Slaného, Veltrus a Prahy. Některá díla pro společný koncert upravil umělecký šéf a dirigent prof. Václav Mazáček, téměř sedmdesátiletý emeritní člen České filharmonie.

V rámci činnosti kralupské základní umělecké školy aktuálně působí a na veřejnosti se prezentuje saxofonové trio, kvarteto zobcových fléten, soubory příčných fléten Flauto melodico a Flauto piccolo, soubor zobcových fléten Claresco, houslový soubor, pěvecký sbor Lištičky, pěvecký sbor Cantanti bravi, žákovský dechový orchestr a další. Pod hlavičkou školy pracuje orchestr KralupSwing a nedávno založený swingový Big band.

Autor: Jiří Herain