Přestavba centra Kralup nad Vltavou dostává jasnější obrysy. Na rozsáhlých plánech města se mají podle kralupského místostarosty Libora Lesáka podílet soukromí investoři.

Předmětem jejich zájmu se stává prostor mezi ulicemi Husova, Žižkova a Palackého náměstí, kde má vzniknout nový blok městských domů. „Počítáme s dostavbou bloku u České spořitelny, který je rozdělený na dvanáct stavebních parcel. Vzhledem k tomu, že pro město by to byla obrovská zátěž, rozhodli jsme se jednotlivé parcely prodat soukromým investorům, kteří tam domy s ohledem na stanovené podmínky vybudují," konstatoval kralupský místostarosta, podle něhož už projevilo zájem o parcely šestnáct zájemců, většina z nich z města a blízkého okolí. „Zájemce budeme vybírat podle vzhledu staveb a jejich využití," poznamenal Libor Lesák.

Podle studie, kterou si město nechalo na nový blok domů zpracovat, by se v ideální verzi měly nacházet v přízemí nemovitostí obchody a služby. A to především u budov obrácených směrem do Palackého náměstí a k vlakovému nádraží. Další části domů by pak měly být využity k bydlení.

Jen dvě z dvanácti parcel mají stejnou výměru, ostatní se pohybují od dvou set do šesti set metrů čtverečních.

Podle místostarosty Lesáka se výměra odvíjí od situace v bývalém pivovarském areálu, kde blok domů vznikne. Některé parcely jsou totiž navrženy nad sklepy bývalé spilky, kde architekti museli brát zřetel na rovnoměrné zatížení nosných konstrukcí a využití sklepů.
Město musí před zahájením stavby nového bloku celý prostor vyčistit. V rámci toho se počítá se zbouráním chátrajícího hotelu Praha, bývalé pivovarské spilky a bývalé prodejny potravin.

„Území bychom chtěli vyčistit ještě letos, případně na začátku příštího roku. Blok domů by tak mohl reálně začít růst v roce 2018 a dostavěno by mohlo být do roku 2020," připomněl kralupský místostarosta.

Peníze z prodaných parcel chce kralupská radnice investovat zpátky do obnovy centra města. „Budeme se muset postarat o úpravu okolí, postavit silnici vedoucí od Palackého náměstí k nádraží, vybudovat chodníky, parkovací místa a samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na zeleň," uvedl Libor Lesák. Rozsáhlou změnu vzhledu středu města, o které se hovoří už řadu let, odstartovala před třemi lety přestavba bývalého obchodního domu Máj na novou radnici. A krátce nato se začaly měnit i bývalé obilní mlýny, které koupila Vysoká škola chemicko-technologická a přebudovala je na moderní vědecko-technický park. V budoucnu by měla navázat také náročná rekonstrukce pivovaru, který má mít multifunkční využití.