Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou je známé nejen díky jedné z nejnovějších a nejmodernějších expozic muzea Pamětní síní Jaroslava Seiferta, básníka a nositele Nobelovy ceny, který má v Kralupech své kořeny, ale návštěvníci se mohou těšit na stálou Archeologickou expozici, která představuje nálezy téměř všech archeologických kultur známých na území Čech od paleolitu až po dobu slovanskou z lokalit bývalého kralupského okresu.

Na tuto expozici navazuje část věnovaná historii města a nejbližšího okolí. Expozice Historie zachycuje vývoj Kralup od první zmínky v polovině 13. století až po 60. léta 20. století.

Sál s expozicí Jaroslava Seiferta, která prezentuje život a dílo tohoto velkého českého básníka, je částečně věnován i významného kralupskému rodákovi akademickému malíři Georgovi Karsemu a představuje expozici obrazů tohoto rytíře Čestné legie. Malíř působil v Paříži, ve Španělsku a svůj ateliér měl také v Praze. V jeho díle se spojují vlivy kubismu, expresionismu a fauvismu. Expozice představuje ukázky z Karsovy tvorby ze začátku 20. století. Sál s těmito dvěma expozicemi rovněž slouží k pořádání koncertů, přednášek a jiných kulturních akcí. Každoročně jsou zde vyhlašováni vítězové festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy a letos se uskuteční již 25. ročník.