„Jedna z největších investic, která se již dokončila, byla silnice Nad Lobčí. To znamená, že celá ta lokalita je nyní propojená zespodu od Lobče až do té nové zástavby, kde jsou nové komunikace a chodníky,“ připomněl Lesák. Rovněž se úspěšně pracovalo na parkovišti v ulici Třebízského.

V současné době pak stále probíhá rekonstrukce a přístavba u ZŠ Komenského, která se realizuje za pomoci dotací z Evropské unie. Na sídlišti Cukrovar zase byla nedávno zahájena realizace Parku přátelství, který by měl do konce listopadu vzniknout v místě bývalého basketbalového hřiště.

Další investice město v dohledné době teprve čekají. Mezi ty největší patří rekonstrukce Čechovy ulice a přestavba pivovaru. „Čechova ulice je téměř kilometr dlouhá. Mělo by tam dojít k celkové rekonstrukci. To znamená jak povrchu komunikace, tak chodníků. Plánujeme také novou zeleň,“ poznamenal starosta Marek Czechmann.
V průběhu září vypíše město výběrové řízení na projektanta rekonstrukce bývalého pivovaru. Samotná realizace by měla trvat čtyři roky. Poté by měl tento objekt sloužit institucím města, a to zejména základní umělecké škole a knihovně.

Ilustrační foto.
Nové osvětlení městu ušetří peníze
Domov seniorů Červený mlýn ve Všestudech.
V domově seniorů zmizely peníze klientů, kraj prý všechno zaplatí