Do sedmého ročníku soutěže s názvem „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“, kterou vyhlásily i tentokrát Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o. p. s., Unives.eu, Angelus Aureus o. p. s. a Sdružení místních samospráv ČR, se aktivně zapojil i Kralupský Zpravodaj. Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo na obecním úřadě ve Velehradě za účasti předních představitelů lidosprávy a ekumenického hnutí. Porota popáté vybírala také nejlepší zpravodaj v kategorii mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, jichž obdržela celkem 27, a také nejlepší rubriku či nejlépe novinářsky zpracované publicistické téma. Předsedou sedmičlenné poroty byl politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci (na snímku vlevo). Zasedali v ní zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři. Jejím posláním bylo zhodnotit došlé zpravodaje nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale přihlíželo se také k celkovému dojmu z posuzovaného periodika.

V náročné konkurenci byly vyhlášeny tři nejlepší tisky. Kralupský Zpravodaj se umístil v konkurenci posuzovaných 296 městských a obecních zpravodajů z celé republiky na čelním místě. Následován byl Šternberskými listy a třetím Frenštátským zpravodajem rovněž v kategorii městských zpravodajů.

Pro kralupský region je to významné ocenění publicistické práce, zacílené na dění v centru dolního Povltaví, a zejména pro šéfredaktorku Radku Holeštovou (vydavatelem měsíčníku je Kulturní a společenské středisko Vltava Kralupy), i pro redakční radu, která jí vštěpila v posledních letech osobitou „tvář“. Obsah tiskoviny odráží život ve městě, dění na radnici, sféru kultury a sportu, školství a vyhledávaná bývá i rubrika, v níž dopisovatelé svou pozornost zacilují na historii i stěžejní momenty současnosti Kralup. Vychází už třicet roků o různé velikosti stran, aktuálně se tiskne ve formátu A4.

V prvenství v uvedené soutěži i diplomu se zúročuje výrazná změna grafiky měsíčníku v roce 2008. Před rokem postoupili dále. Noviny získaly nový vzhled, vzpomíná Jan Doležálek, tvůrce layoutu, tedy rozvržení tiskových stran Kralupského Zpravodaje.

Jiří Herain