Kralupští občané se mohou těšit na výrazné změny, které na místě proběhnou. Především se jedná o obnovu veškeré plochy a prvků veřejné zeleně. Založeny pak budou rovněž trvalkové záhony a trávníky.

Realizace Parku přátelství si vyžádá částku ve výši dvou milionů korun. Městu se ale na projekt podařilo získat 450 tisícovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí. „Tato dotace se váže pouze na výsadbu zeleně. Veškeré další náklady jdou již z našich zdrojů. I přesto ale zastávám názor, že se investice vyplatí. Park byl již zastaralý a tuto obnovu si jistě zaslouží. Vznikne zde ideální místo k vzájemnému setkávání se. Výhledově počítáme také s tím, že by se tu mohly konat nějaké menší kulturní akce. Primárním účelem parku však bude relaxace a odpočinek občanů, říká místostarosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák.

V rámci projektu bude zachována cesta napříč parkem. Ta bude mít nyní mlatový povrch. „Dočkáme se zde i jakéhosi vyvýšeného valu s amfiteátrem. Nové výsadby budou zároveň rozmístěny tak, aby tvořily logo města,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku.