V podniku, kde se scházejí místní švejkologové, byli tentokrát mezi početnými hosty i vnuk spisovatele Jaroslava Haška, pětašedesátiletý Richard Hašek, cestoval Miroslav Jakeš, který donese na severní pól pivní tácek s obrázkem Švejka a informacemi o kralupské sbírce, nebo hostinský Palivec z hospody U Kalicha v podání Václava Gabriela.

Sbírka začala loni na jaře a už v závěru minulého roku se v ní sešlo dvě stě padesát tisíc korun. Teď je metou spolku překonání hranice tří set tisíc korun. Setkání bylo zároveň příležitostí k hledání nových nápadů, jak pokračovat v úspěšném výběru peněz na účet veřejné sbírky.

Nechyběla ani harmonika 

Nechyběla ani veselá harmonika a tři zpěvačky ve staročeských krojích se sbormistrem Pavlem Ryntem. Kralupský rodák, muzikant a někdejší starosta města tam představil svou autorskou skladbu Ať žijí Kralupy!, oslavující nápad instalovat Švejkovu sochu v Kralupech nad Vltavou. Připomíná v ní i tragédii náletu na centrum dolního Povltaví 22. března 1945, před téměř sedmdesáti lety.

A právě na místě ve městě nejvíce zasaženém, s řadou lidských obětí, má být Švejkova socha instalována. Na Palackého náměstí s výhledem na někdejší drogerii účetního šikovatele Jana Vaňka, zmiňovaného v Haškově románu.

Autor v hymně, která vyznívá protiválečně, připomíná v kontextu i sté jubileum prvního celosvětového konfliktu.

K dobré náladě účastníků setkání přispěly i televizní šoty z fiktivní návštěvy Josefa Švejka v Kralupech nad Vltavou v doprovodu jeho domácí, paní Müllerové, kdy bylo zdokumentováno aprílové, trochu recesistické setkání s kralupským drogistou po sto letech.

Červená pamětní deska

V diskuzi se přítomní dozvěděli, že za smaltovou červenou pamětní deskou, kterou odhalil čestný předseda spolku pro instalaci sochy Richard Hašek, je uschována i listina účastníků zakládajícího shromáždění. O svém pojetí ztvárnění sochy promluvil autor skici, rytec, grafik, medailér Karel Zeman.

Z rokování o možnostech získání dalších peněz do sbírky vyplynulo, že je lepší potenciální dárce osobně oslovovat, než pasivně čekat na naplnění pokladničky. Připomněl to člen spolku Kamil Hainc. Proto se také nadšenci, usilující o instalaci Švejkovy sochy, vydávali na různé akce mimo město a vraceli se s penězi od dárců. Pokud by prý pouze vystavili prosklenou pokladničku, přišel by k ní asi jeden z padesáti, když však sami obcházeli a oslovovali potenciální dárce, přispělo jich více.

V poslední době doputovala na účet veřejné sbírky 4444226666/0100 i částka tisíc zlotých, tedy přes šest a půl tisíce korun, od polského Klubu přátel dobrého vojáka Švejka z města Přemyšl, kde se nachází jedna ze čtrnácti evropských Švejkových soch.

Lidé instalaci sochy v Kralupech nad Vltavou fandí. Například Jindřiška Holeková, někdejší dlouholetá zastupitelka města, doporučila vydat poštovní známku se skicou budoucí podoby sochy, a touto cestou získat další peníze.

Přitom by stačilo, aby každý dospělý Kralupan přispěl částkou třicet korun, a mohly by se hned začít kopat základy pro Švejkovu sochu. Celkově bude totiž potřeba asi čtyři sta padesát tisíc korun. Každý, kdo pomůže symbolickými třemi desetikorunami, se tak může stát součástí zajímavého příběhu a historie.

(JIŘÍ HERAIN)