Na přípravě uvedené putovní výstavy, do jejíž obsahové náplně přispěly čtyři blízké sokolské župy: Barákova, Podlipného, Podbělohorská a Pražská - Scheinerova, se tentokrát zapojila svými historickými exponáty i Tělocvičná jednota Sokol Kralupy. Cílem výstavy je seznámit veřejnost také se současnými aktivitami sokolské organizace, která začala psát svou historii před více než 155 roky. Výstavu, kterou doprovází krásné barevné fotografie ze života sokolů od Marie Brunerové, si prohlédli i čestní hosté ze spřátelených sokolských organizací.

V jednom z projevů pohovořila o významu sokolského hnutí v historickém i současném kontextu Jitka Viktorínová, vzdělavatelka sokolské župy J. Podlipného. Uvedla mj., že zcela první župa sokolská byla založena ve středních Čechách. Velký rozmach zájmu o cvičení a masívní vznik dalších župních útvarů vedl k tomu, že v roce 1889 vznikla Česká obec sokolská jako zastřešující spolek v tehdejším rakousko - uherském mocnářství. Spojovala tehdy 11 žup, 184 jednot s 21 740 cvičenci. Dnes má Župa Jana Podlipného, nazvaná je podle prvního starosty České obce sokolské, kam patří také TJ Sokol Kralupy, 8 332 členů v 19 tělocvičných jednotách.

Pro letošní slet sokolové nacvičili 10 hromadných skladeb, jedenáctá je společným česko - slovenským dílem se symbolickým názvem „Spolu“. Hlavní sletový týden v Praze zahájí 1. července 2018 tradiční Sletový průvod centrem metropole. Ten odstartuje v 10 hodin na Václavském náměstí a očekávaných 13 tisíc účastníků z řad sokolů a jejich příznivců z ČR a zahraničí projde přes Národní třídu a Smetanovo nábřeží až na Staroměstské náměstí.

Putovní výstava v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou potrvá do 11. srpna 2018.

Jiří Herain