Celkové náklady na projekt jsou přes 26,883 milionu korun (s DPH). Bezmála 16 milionů korun pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Spolufinancování obcí činí zhruba 10,5 milionu korun, na samotné Kralupy pak vychází část lehce přes milion. Město se však rozhodlo pokrýt spolufinancování kompletně ze svého rozpočtu a obě obce mu pak budou částku splácet po dobu deseti let. „Pro malé obce je ale každá milionová položka zásadní. To je důvod, proč jsme se rozhodli obcím pomoci,“ uvedl kralupský místostarosta Libor Lesák.

Stavba bude dokončena do konce srpna příštího roku. Jejím cílem je propojit Kralupy s obcemi Otvovice a Zákolany a v neposlední řadě zajistit návaznost na cyklotrasu Praha, Šarecké údolí – Okoř.

Přípravu projektu doprovázelo mnoho komplikací. Největší problémy byly s nevyřešenými pozemkovými vztahy. „Většina pozemků patřila soukromým vlastníkům. Trvalo opravdu dlouho, než jsme získali veškeré souhlasy spojené se stavbou, případně s možností pozemky odkoupit. Další problém spočíval v tom, že dotační tituly obsahovaly řadu podmínek, kterým jsme nebyli schopni dostát,“ poznamenal místostarosta.