Podle místostarosty města Libora Lesáka jde o místní akční plán, který je primárně zaměřený na školy. „Měl by být podpůrným prostředkem pro získávání dalších dotací pro všechny školy, a to jak na vzdělávání a školské plány, tak i na investiční záležitosti, především na rozšiřování technických předmětů na školách," konstatoval.

Projekt, který bude kompletně financován z dotací, prý zmapuje současný stav vzdělávání v regionu, prostorově 
i investičně, návrh do budoucích let i přípravu pro vzdělávací plány škol. A nebude chybět ani předpokládaný vývoj počtu žáků v následujících letech.

Spolupráce základní školy a Technoparku

V programu bude zahrnut ý také záměr kralupské radnice, která počítá s posílením výuky technických předmětů na jedné z městských základních škol. „Ve škole by měl být kladen větší důraz především na fyziku a chemii. Před lety to 
v návaznosti na chemičku fungovalo. Ideální školou pro tento projekt by byla Základní škola Komenského, která stojí v centru a je blízko nádraží i Technoparku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, s kterým by škola pro technicky zaměřené žáky mohla navázat užší spolupráci," uvedl Libor Lesák. Fungovat by to mohlo i v souvislosti se Středočeským inovačním centrem.

Město má v plánu ke škole přistavět nový pavilon. Ten by sloužil žákům, kteří mají zájem o technické předměty. 
V hlavní budově školy by se zároveň uvolnilo místo pro další žáky. Komenského základní školu totiž kromě místních dětí navštěvují také žáci 
z okolních obcí.