Proti smogu mohou například schválit regulační řády nebo zřídit nízkoemisní zóny. Dotaci na takovou zónu už mají schválenou na základě předloňské výzvy například Kralupy nad Vltavou.

Zásadní pro vznik zón je podle úřadu strategické územní a dopravní plánování.

Podle kralupského místostarosty Libora Lesáka se Kralupy zapojily do tohoto vládního programu jako jedny z prvních. „Po získání dotace, jsme mohli přijmout zaměstnance na dobu určitou, který je placen právě z té dotace a ten člověk začal zpracovávat akční plán na snižování emisí. Nejdříve musel zmapovat stav ve městě a navrhnout, jak by se mělo postupovat. Na základě jeho výzkumu se najme další firma, která vypracuje kompletní plán snižování emisí,“ vysvětluje Lesák.

Kralupy jsou v současné době ve druhé fázi dotačního titulu, kdy uspořádaly výběrové řízení na společnost, která bude schopna plán vypracovat. „Ve městě nás nejvíce trápí doprava a její prašnost. Ten plán navrhne i možnosti objízdných tras a vytlačení dopravy z centra města. Pomůže nám to i v prosazování a práci na připravovaném obchvatu města,“ uvádí Libor Lesák.

Následovat by mělo vysázení nové zeleně a vytvořit rezidentní parkování. „Když se to zavede za pět až šest let, budeme rádi. Ale musíme se na to připravit,“ dodává kralupský místostarosta.