„Návštěvníkům jsme se snažili zprostředkovat plastický obraz doby, kdy republika vznikala. Ten dokreslili ti, kdo přišli v dobových civilních kostýmech i vojenských uniformách, přivezli historické kočárky, starobylé motocykly, vojenskou polní kuchyni atd.,“ sdělila Jitka Košťálová, produkční KD Vltava, která připomněla další aktivity pro příchozí, které se dotýkaly konce mocnářství i dnů vzniku první republiky.

Konkrétně v Kralupech si stejně jako v některých dalších městech s vyhlášením republiky pospíšili. Už 14. října 1918 dopoledne se shromáždil několikatisícový dav na kralupském Palackého náměstí a poslanec František Biňovec k tomuto táboru lidu promluvil z balkonu domu statkáře Jaroslava Karbana. Uvedl tehdy v předstihu, že Habsburkové jsou zbaveni trůnu a vyhlásil republiku.

Účastníci společenské akce, zorganizované KaSS Vltava a spolkem KROK pro tamní širokou veřejnost, ve svém středu přivítali dvojníka prezidenta Masaryka, čsl. historické osobnosti. Ta v oficiálním projevu popřála kralupským oslavám zdar a následně se nechala fotografovat s mnohými zejména dětskými návštěvníky. Probíhající interaktivní program přenesl malé i větší návštěvníky do doby po roce 1918.

Pro účastníky kralupské slavnosti Dne republiky bylo zajištěno vystoupení dechovky Kontušovka, zařazena do programu byla kupř. párová akrobacie, probíhaly i staročeské hry pro příchozí - jako soutěž v rychlosti pojídání koláčků a také klobásek. Korzujícím v zahradě KaSS Vltava byly rozdávány preclíky a kremrole.

Vyvrcholením oslav se stal lampionový průvod, v jehož čele jelo spřežení s kočárem, ze kterého kolemjdoucím kynul prezident Masaryk. Zúčastnily se strohým odhadem na tři stovky účastníků. Trasa průvodu byla ukončena u informačního centra v sousedství kralupského mostu a město následně osvítil slavnostní ohňostroj. Tak si tedy Kralupané připomněli pamětihodné dny, kdy se rozhodovalo o vzniku suverénního československého a již demokratického státu, vzniklého na troskách rakousko-uherské monarchie.

Jiří Herain