Pivovarská ulice, která spojuje Palackého náměstí s Žižkovou ulicí má konečně nový chodník pro pěší. Celá druhá etapa výstavby centra města byla provázena několika úskalími, díky kterým se datum dokončení neustále posouvalo. „Zdržení se vztahovalo k přeložce trafostanice z centra města. Primárně se jednalo o akci společnosti ČEZ, jež bohužel stála za oddalováním termínu realizace. Nakonec se ale vše v dobré obrátilo a těsně před koncem kalendářního roku můžeme konstatovat, že i tuto část přestavby centra máme zdárně za sebou,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku kralupské radnice.

Už v předvánočním čase si budou moci Kralupané zblízka prohlédnout nově vydlážděné plochy kolem budovy pivovaru a využít parkovacích stání. Počítáno je také s lavičkami a umělým osvětlením. Protože se ale realizátorovi akce nepodařilo dodat požadované lampy, bude prostor Pivovarské ulice zajištěn nejprve světly prozatímními. V lednu následně dojde k definitivnímu dokončení osvětlení, a to dle požadovaných parametrů.

Nedílnou součástí druhé etapy jsou kromě jiného také dva vodní prvky. Zatímco velká kašna a potok byly v rámci projektu dlouhodobě plánovány, nápad s osazením historické studny se zrodil v průběhu realizace. „Při rekonstrukci povrchů jsme narazili na studnu, o které původně vůbec nikdo nevěděl. A protože se nám líbilo samotné provedení, rozhodli jsme se pro její zachování. Studnu nyní zdobí nové kamenné bloky a okrasná kovová mříž,“ vysvětluje Jindřich Karvánek, který má na radnici na starosti stavební dozor.

Práce v centru města budou pokračovat na jaře třetí etapou. Ta zahrnuje výstavbu nových ploch v prostoru Palackého ulice, hned vedle kostela a samotného Palackého náměstí.