„Naši páni radní nemají zájem požádat o dotaci na to, aby se alespoň částečně zabránilo rozlévání vody do sídlišť ve městě," napsal ve své kritice anonym z Kralup nad Vltavou, který se obrátil na redakci Mělnického deníku.

„Při červnových povodních nás vedení města vyhánělo prostřednictvím strážníků 
v noci z bytů, a dnes je nezajímá, jak město před vodou uchránit," hodnotil přístup radnice čtenář, který skrývá své jméno. Kašle opravdu vedení města na preventivní opatření, které by při případných dalších povodních odvrátilo škody, jež se letos blížily k sedmdesáti milionům?

Podle kralupského místostarosty Libora Lesáka je všechno jinak. „Projektovou dokumentaci na protipovodňové ochrany máme zpracovanou, máme dokonce i dohodnuté pozemky a podepsané smlouvy," konstatoval místostarosta a dodal, že v současné době odborníci pracují na doplnění projektu o zamezení průniku spodních vod do města.

Právě při letošních povodních se prý totiž ukázalo, že větším problémem než přelití břehů řeky je voda, která se do města dostává svody léta nepoužívaných dešťových kanalizací.

„Řeka se nám tentokrát přelila jen v jednom místě, kde jsme to vyřešili mobilní hrází. Spodní voda napáchala mnohem větší škody," vysvětlil Libor Lesák.
Radnice proto objednala rozsáhlý georadarový průzkum, který má prověřit staré kanály, jimiž byla voda do Zákolanského potoka svedena například z bývalého lihovaru, mlýna, pivovaru a dalších provozů, které nejsou už mnoho let 
v provozu.

„Obrátíme se poté na vodohospodáře, aby nám poradili, jak situaci vyřešit, jakým způsobem zamezit zpětnému pronikání vody z potoka do města," vysvětlil kralupský místostarosta. Obyvatelé Kralup nad Vltavou by se tak už brzy mohli cítit bezpečněji. Město nemohlo o dotaci požádat dříve kvůli nedořešeným pozemkům, na nichž má část protipovodňového opatření vyrůst. Nyní už je prý vše na dobré cestě. Zbývá podepsat smlouvu na poslední pozemek.

„Ministerstvo zemědělství by mělo údajně v příštím roce pokračovat v dotačním programu na ochranu před povodněmi, takže se budeme snažit dotaci získat. Jde přece jen o projekt za nějakých dvě stě milionů korun," připomněl Libor Lesák. Protipovodňová opatření v Kralupech nad Vltavou by se měla skládat z betonových zdí, sypaného valu a mobilního hrazení.