Cvičení pod velením Krajského vojenského velitelství Praha pro Středočeský kraj bylo zaměřené na zdokonalení vojáků pěší roty Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky. Během akce byly nacvičovány různé typy bezpečnostních incidentů vojenského i nevojenského charakteru.

"Zajištění bezpečnosti našich výrobních závodů je pro nás prioritou, proto poskytneme Armádě České republiky naše prostory pro toto vojenské cvičení, díky kterému lze efektivně ověřit praktickou připravenost na mimořádné události. Jsme přesvědčeni, že tato spolupráce posiluje bezpečnost regionu i celé země," říká Maciej Romanów, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Náměstí Karla IV.
Kvíz: Pamatuje si názvy ulic Mělníka před Sametovou revolucí?

„Na cvičení v kralupské rafinerii participovaly čtyři desítky příslušníků české armády. Jednalo se o cvičení pěší roty aktivní zálohy Středočeského kraje Safeguard Praha I 2023, a bylo řízeno krajským vojenským velitelstvím Praha pro Středočeský kraj. Cvičení probíhalo v prostoru skladu kapalných plynů společnosti a v jeho blízkém okolí. V rámci cvičení byla používána také cvičná munice,“ uvedl Roman Tkačík.

Vojenské cvičení v kralupské rafinérii není prvním nepodnikovým nácvikem postupů při mimořádné události, které se konalo v areálech skupiny. Nepodniková cvičení v minulosti opakovaně umožnil také výrobní závod v neratovické Spolaně, ve kterém policie organizovala cvičení s nasazením stovek policistů, krajské pořádkové jednotky i odboru služební hipologie.

Skupina ORLEN Unipetrol, která na území České republiky provozuje dvě rafinerie, spadá jakožto jediný tuzemský zpracovatel ropy a do kritické infrastruktury státu. Vedle mimořádných cvičení pořádá ve svých výrobních areálech také pravidelná taktická havarijní cvičení. V rámci nich je prověřována účinnost podnikového havarijního plánu, aktuálnost provozní a bezpečnostní dokumentace a součinnost všech složek při řešení mimořádné události.