"Systém získání vánočního stromu je stejný. Ptáme se, zda není někdo, kdo by chtěl městu darovat strom. Tato metoda funguje léta," uvedl mluvčí města Aleš Levý.

Plán rozsvícení vychází pro letošek na 27. listopadu, kdy nebude chybět doprovodný program - vystoupení dětí z DDM a ZUŠ, koncert Davida Kollera a další. Po slavnostním rozsvícení stromu v 18 hodin bude následovat Adventní koncert v kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.

Program 27.11. 2022, Palackého náměstí
14:30| Proslov starosty města
14:35| Gábina a Katka: Zimní naladění, interaktivní hudební program pro děti
15:30| Vystoupení dětí z DDM a ZUŠ
17:00| Koncert Davida Kollera
18:00| Rozsvícení vánočního stromu
(dílničky pro děti, adventní trh)
19:00 | Adventní koncert – Období sboru, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava

Ptačí "letiště" ve středočeských pískovnách.
Obrazem: Ptačí "letiště" ve středočeských pískovnách odbavila poslední pasažéry