Obyvatelé sídlišť 
v Kralupech nad Vltavou budou brzy chodit po nových chodnících obklopených zelení a moderním mobiliářem. Město chce totiž v příštím roce zahájit regeneraci většiny panelových sídlišť.

Potvrdil to kralupský místostarosta Libor Lesák, podle něhož by měly práce rozložené do zhruba deseti etap, 
každá z nich má přitom stát šest milionů korun, trvat deset let. „V současné době projektanti pracují na studii na lokalitu Hůrka mezi potokem a ulicí Generála Klapálka, což bude první etapa projektu, kterou zahájíme v roce 2016," přiblížil Libor Lesák a dodal, že v přípravě je také studie na regeneraci celého sídliště Kochmanka, a to včetně přilehlé zelené plochy se sportovištěm a dětskými hřišti.

Před zahájením prací na Kochmance musí ovšem město po dopracování projektu zažádat o územní a stavební řízení, které bude trvat zhruba tři měsíce. „Z těchto důvodů bude tato etapa realizována 
v letech 2017 a 2018, dříve bychom to nestihli," poznamenal místostarosta města, které chce na každou z deseti etap požádat o čtyřmilionovou dotaci ministerstvo pro místní rozvoj. „V rámci prvního projektu ministerstvu předložíme etapizaci rozloženou podle mapy města a každý rok požádáme o dotaci na jednu etapu, na které bychom měli mít dvoumilionovou spoluúčast."

Před finalizací projektu na každou etapu regenerace chce město uspořádat besedy s obyvateli sídlišť, jimž zároveň rozešle anketní otázky. „Občané budou moci říci, čemu by na sídlišti dali přednost. Někde tak budou například nové lavičky a koše, jinde budou upřednostňovat třeba dětské hřiště," vysvětlil místostarosta Lesák.