„Od ranních hodin byl zaznamenán nepříjemný zápach v ovzduší na území naší obce,“ informovala obec Líbeznice na facebooku. Na příspěvek reagovali lidé z okolí, podle nich byl zápach cítit Miškovicích, Nehvizdech, Řeži, Klecanech, ale i Praze 8 nebo v Praze ve Vysočanech.

„Pálí mě strašně oči a cítím pálení i v krku,“ reagovala na příspěvek například Zdenka Vavrova.


Město Krlaupy informovalo, že podle vyjádření společnosti Unipetrol je příčinou stávajícího stavu flérování z důvodu technologické poruchy. Ta by měla být odstraněna odbornou firmou v průběhu dnešního dne.

"V kralupské rafinérii došlo v sobotních dopoledních hodinách k závadě na technologickém zařízení. To by mohlo být příčinou přechodného výskytu pachových látek v ovzduší v závislosti na tlaku a směru proudění větru. V rámci prováděného monitoringu ovzduší jsme žádné překročení hygienických limitů nezjistili. Na odstranění závady intenzivně pracujeme," uvedl pro Deník tiskový mluvčí skupiny ORLEN Unipetrol Pavel Kaidl.

Jak informovala obec Líbeznice, na místo vyjeli profesionální hasiči z Neratovic, ale přístroje během monitoringu žádné škodliviny v ovzduší nezjistily.

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou na svých webových stránkách uvedlo, že již v sobotu se v Unipetrolu porouchala pec a dochází ke spalování sulfanových plynů na polním hořáku a může docházet k zápachu. V neděli pak centrum informovalo o výpadku elektrostatického odlučovače prachových částic, které mohly být ve zvýšené míře v ovzduší. 

Fléra, známá také pod dalšími označeními, nejběžněji jako polní hořák, je zařízení určené ke spalování přebytečných hořlavých plynů, které by bez jeho použití unikaly do ovzduší. Využívá se zejména v chemických závodech, ropných rafineriích a provozech na zpracování zemního plynu. Slouží jak v rámci běžného provozu, tedy zcela standardně, tak při řešení havarijních stavů nebo v případě technologických změn. Zvláště v případě chemiček, kdy se při nájezdu provozů po odstávkách nebo modernizacích technologií používají polní hořáky ke spalování počáteční nestandardní produkce, někdy optické a akustické efekty spojené s jejich provozem dokážou vyvolávat pozornost okolí i lidi vylekat.

Zápach trápí město a okolí dlouhodobě

Obyvatele Kralup a okolí trápí silný zápach již delší dobu. Určit jeho původ se ale stále nepodařilo. Inspekce životního prostředí prověřovala zápach hned několikrát, ovšem bez výsledku. Kauza se dostala až na ministerstvo životního prostředí, na které se obrátil místostarosta Kralup Vojtěch Pohl (Nová Vlna). 

Ve městě a okolí proběhlo měření, které provedla soukromá firma. "Rozmístěny byly čtyři sběrná místa - dozimetry a dva přídavné měřice na formaldehydy pro komplexní měření. Místa byla vybrána podle nejvyšších počtů stížností a to ve Veltrusích, Chvatěrubech a dva měřiče byly umístěny přímo v Kralupech,“ dodal místostarosta.

Měření bylo odesláno do laboratoře a výsledky mají být známy v průběhu července.