Podle záměru města by totiž právě tato budova mohla sloužit jako radnice.

Vyhlášení architektonické soutěže ale rada města minulý týden zrušila. Zadání podmínek města v soutěži totiž zpochybnila Česká komora architektů. „Za hlavní nesoulad s platným právem považujeme zejména absenci předem jmenované poroty,“ oznámila Česká komora architektů.

Město soutěž opět vyhlásí hned poté, co doplní podmínky a jmenuje soutěžní porotu tak, aby nebylo pochyb o anonymitě účastníků a následně mohl být vybrán nejlepší návrh. Potvrdila to mluvčí kralupské radnice Lenka Moravcová.

Právě projekty architektů by měly městu ukázat, zda je přestavba reálná či nikoliv. A to nejen z hlediska stavebního, ale také finančního.

Záměrem města je sloučit úředníky do jednoho objektu. Ti v současné době pracují na třech různých místech.