Proti smogu mohou například schválit regulační řády nebo zřídit nízkoemisní zóny. Dotaci na takovou zónu už mají schválenou na základě loňské výzvy například Kralupy nad Vltavou.

Podle ministerstva životního prostředí v obcích chybí obchvaty nebo objízdné komunikace a na ně navázaná infrastruktura, především parkovací systémy "park and ride".

"To všechno jsou faktory nezbytné pro to, aby nízkoemisní zóny a regulační řády v době smogových situací skutečně vedly ke zmírnění extrémního znečištění, a nikoli k dalšímu zhoršení či přesunu silného znečištění do jiných lokalit (v důsledku hromadění dopravy na okrajích oblastí s omezením vjezdu)," uvedl Charvát.

Zásadní pro vznik zón je podle úřadu strategické územní a dopravní plánování.