Sníh může klidně napadnout  

Mělník – Technické služby města Mělníka hlásí svou připravenost na zimní sezonu. Nyní mají uskladněno 530 tun posypové soli. Na určená místa byly rozvezeny nádoby včetně posypového materiálu na ošetření kritických míst, jakými jsou například schody. Z vlastní mechanizace jsou v případě potřeby připraveny vyjet dva velké sypače a pět strojů na údržbu chodníků.

Oprava mostu pokračuje dle harmonogramu  

Mělník – Rekonstrukce mostu J. Straky v Mělníku pokračuje dle časového harmonogramu. Bylo provedeno odfrézování živičných vrstev vozovky a také odstranění asfaltových povrchů z chodníků v celém rozsahu. Došlo i k demontáži veřejného osvětlení. Dokončeny jsou demoliční práce železobetonové mostovky na prvním konstrukčním poli ve směru od Brozánek na Mělník. Stejně se bude postupovat v dalších konstrukčních polích. Bouraný materiál je odvážen a likvidován na příslušných skládkách. 

Znak Mělníka se dostal na odznak  

Mělník - Mělnický osvětový a okrašlovací spolek právě vydal odznak se znakem města Mělníka. Jedná se o klasické kovové provedení, na kterém je zobrazena současná nejnovější verze městského znaku včetně všech jeho částí nacházejících se okolo vlastního štítu, jako je kolčí helm se zlatým medailonem na krku, zlatou korunou s křídly a splývajícími pokryvadly po obou stranách. Grafik navíc vhodným způsobem doplnil znak města o nápis Mělník. Je vyhotoven jako zapichovací s jehlou nebo na uchycení pomocí mechaniky zvané pin. Lze ho zakoupit výhradně ve zdejším Turistickém informačním centru v ulici Legionářů. Nikdy v minulosti nebyl odznáček vyroben v této kompletní podobě.

V Nelahozevsi budou mít senioři levnější stravování  

Nelahozeves – Zastupitelé obce Nelahozeves 21. prosince 2017 schválili dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně postižených v rámci obecního sociálního programu. Ti mohou nyní požádat o příspěvek ve výši 13 Kč na osobu a oběd. Sociální komise obce se přitom zabývala zajištěním dovozu teplých obědů potřebným občanům obce v průběhu roku 2017 několikrát. Zájemcům o teplou stravu v minulosti rozvážela firma Novák z Vražkova od pondělí do pátku za 65 korun. Od nynějška služba podraží o tři koruny za polévku, hlavní chod a dovoz. Mohou si vybrat přitom z nabídky dvou jídel. Pokud si zájemce zažádá u obce o dotaci, zaplatí za něj jen 55 Kč za den. Nárok na ni však mají jen senioři nad 65 let, invalidní důchodci a zdravotně postižení, registrovaní v obci k trvalému pobytu, jejichž čistý příjem nepřesahuje u jednotlivce čtyřnásobek životního minima. Pro letošní rok obec uvolní ze svého rozpočtu na dotovanou stravu 80 000 Kč.

Severské obzory lákají k návštěvě  

Neratovice - Čajovna v neratovické ulici Mládežnická od pátku 5. ledna bude hostit fotografie Tomáše Dvořáčka. Expozice pod názvem Severské obzory bude zahájena vernisáží, které se uskuteční v 18 hodin. Výstavu však lze zhlédnout až do 29. března letošního roku.