Atmosféra na radnici je podle předsedkyně Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Dity Kletečkové dlouhodobě špatná. V dopise odborové organizace, který má redakce Deníku k dispozici, vypočítává, co přesně jim na tajemnici vadí. Podle zjištění Deníku se pracovníci úřadu rozdělili na tři tábory.

„Konkrétně došlo k odchodu minimálně 10 zaměstnanců, kteří odborové organizaci uvedli, že důvodem jejich odchodu je personální politika, způsob komunikace a celkové metody práce paní tajemnice. Ve vztahu k zaměstnancům jsme v mnoha případech zaznamenali ze strany paní tajemnice nekorektní až urážlivé chování, které vyvolává na úřadě mezi zaměstnanci atmosféru strachu,“ stojí mimo jiné v dopise zastupitelům, který má Deník k dispozici.

Odborová organizace opírá své výtky mimo jiné o anonymní dotazník, který zaměstnanci úřadu vyplňovali loni v květnu.

Deník oslovil tajemnici městského úřadu, ta ale odmítla dopis a výtky v něm komentovat. „Vzhledem k tomu, že dopis je určen zastupitelům města a já nejsem zastupitelka, nemůžu k němu dát žádné stanovisko, řekla Bališová Zamlarová Deníku a odkázala redakci na starostu města Tomáše Martince.

Starosta města uvedl, že postup zvolený odborovou organizací je podle něj nestandardní. „Pokud má základní odborová organizace jakýkoliv podnět, pak má vyvolat jednání se starostou města a s ním situaci řešit – to by byl správný postup. Odeslání otevřeného dopisu zastupitelům města Mělník je silně neprofesionální postup a zcela neakceptovatelný,“ uvedl Tomáš Martinec a potvrdil, že rozeslání dopisu odborů nepředcházelo žádné pozvání na schůzku s hlavou města.

Odborářka Kletečková ale komunikaci popisuje trochu jinak. „Poskytli jsme vyhodnocení ankety vedení města, na společné schůzce nám k tomu bylo řečeno, že je to malý vzorek na to, aby to pro ně mělo vypovídací hodnotu,“ sdělila Deníku Kletečková s tím, že statistika ukončených pracovních poměrů musí být pro každého manažera jasným prvotním signálem k tomu, aby se zaobíral důvody a pátral po příčinách. Podle ní informovali starostu o svých problémech i jednotliví zaměstanci.

Co dělá tajemník?

Zajišťuje přenesený výkon státní správy v obcích s rozšířenou působností.
Plní úkoly, které má uložené od zastupitelstva města, městské rady nebo starosty.
Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním.
Svolává a řídí porady vedoucích odborů a koordinuje spolupráci odborů městského úřadu.
Stanovuje náplň práce jednotlivým odborům a oddělením a následně je řídí, kontroluje a koordinuje.

Zmíněný dotazník vyplnilo 22 procent zaměstnanců. „Souhrnná zpráva z tohoto dotazníkového šetření je doložena v příloze a mimo jiné z ní vychází, že atmosféra na úřadě je jedním z klíčových bodů, proč zaměstnanci již zvažují ukončení pracovních poměrů, celkem 20 z 29 odevzdaných dotazníků," stojí dále v dopise s tím, že zástupci odborů později zjisti, že mnozí zaměstnanci nevyplnili dotazník ze strachu.

Avšak podle starosty města Tomáše Martince jde o nedůvěryhodné účelové sdělení. „Na poradě vedoucích zazněly názory, že je zaměstnanci nevyplnili z důvodu špatné kvality dotazníku a že se domnívají, že organizace s nimi nekomunikuje,“ hájil nízké procento vyplnění Martinec. Podotkl také, že není důvod bát se vyplnit anonymní šetření, který mají k dispozici pouze zástupci odborové organizace.

Dotazník obdrželo celkem 131 v té době pracujících zaměstnanců, z toho ho vyplnilo pouze 29 lidí. „68 procent zaměstnanců, celkem 19 respondentů, je u zaměstnavatele docela spokojeno. Téměř 29 % zaměstnanců, kteří vyplnili otázku, je však u zaměstnavatele města Mělník nespokojeno," stojí ve statistice zpracovanou odborovou organizací u bodu: Celková spokojenost se současně vykonávanou pracovní pozicí a zaměstnavatelem.

Na otázku, kolik zaměstnanců se bálo vyplnit dotazník, však zástupkyně odborů Dita Kletečková Deníku neodpověděla.

„V tuto chvíli se nebudeme dále vyjadřovat, co jsme považovali za důležité a hlavní, to jsme do dopisu napsali a adresovali pouze zastupitelům, neboť věříme, že by se měli našimi zjištěními zabývat nebo minimálně si je ověřit," napsala Deníku

Deník hovořil i s některými zaměstnanci. Ti jsou rozděleni na tři tábory. Jedni s prací tajemnice nesouhlasí. „Nelíbí se nám rozesílání emailu v půl druhé v noci, ani forma komunikace. Ona nežádá, ale nařizuje. Kontroluje nám přehnaně docházku, tím bere pravomoc našim vedoucím,“ sdělila pod podmínkou anonymity Deníku zaměstnankyně úřadu.

Druhým táborem jsou pak zastánci tajemnice. „Zásadně se distancujeme od nařčení ohledně práce paní tajemnice," uvedli někteří zaměstnanci v dopise starostovi města, který má redakce rovněž k dispozici. Otevřený dopis odborů považuje tato skupina spíše za útok na vedení města.

Zbytek úředníků tajemnici neřeší a do bitev se nezapojuje. „Vnímám, že je na úřadě napjatá atmosféra, ale snažím se to neřešit a dělat svou práci. S tajemnicí města nepřijdu do styku, nechávám komunikaci na vedoucích,“ řekla Deníku jedna ze zaměstnankyň úřadu.

Opoziční zastupitel Petr Volf si myslí, že situace na radnici je nejhorší za celou dobu, co úřad sleduje. „Chyba určitě není jednoznačně na straně tajemníka. Funkce tajemníka je trochu nástroj pro komunikaci mezi zaměstnanci a vedením města. Tajemník poslouchá příkazy, které mu nejužší vedení dává. Rozhodně bych chybu hledal tam,“ vyjádřil se Volf.

Zástupci odborové organizace plánují se svými výtkami vystoupit na veřejném zasedání zastupitelstva, které se má uskutečnit 17. června.

Mohlo by vás zajímat: Tady budeme nakupovat. Na poli u Kozomína rychle roste obchodní centrum

Rozestavěné nákupní centrum u Kozomína. | Video: Deník/Petra Špitálská