Mělnické radnici to oznámilo Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby průtahu městem, kam patří i kruhová křižovatka u cukrovaru.
Podle vedoucího mělnického odboru výstavby Pavla Průchy je příčinou pozdějšího otevření kruhové křižovatky počasí.

„Vlivem nepříznivých klimatických podmínek v poslední době není možné hutnit a stabilizovat podkladní vrstvy tak, jak je třeba," vysvětlil.

Kruhová křižovatka bude ve směru z města otevřena ve středu 15. července. Ve směru do města přitom zůstane dále zavřená. „Od Prahy se bude jezdit ulicemi Italskou, Polskou a Mladoboleslavskou," vysvětlil Pavel Průcha.

Od stejného dne bude úplně uzavřena Cukrovarská ulice a začne se stavět další kruhová křižovatka u Penny marketu 
v Mladoboleslavské ulici.

„Po celou dobu bude stavba průjezdná směrem od Mladé Boleslavi. Směrem z Mělníka na Mladou Boleslav se bude jezdit objížďkovou trasou ulicemi Nemocniční, Pražská a Italská," dodal Pavel Průcha.

Stavba kruhové křižovatky v Mladoboleslavské ulici bude náročná, především kvůli složitému překládání všech inženýrských sítí. Proto by měla pokračovat až do konce letošního roku.