Demolice části mělnického cukrovaru, zahájená na jaře letošního roku, se chýlí k závěru. Až zmizí i komín, bude pozemek podél Pražské ulice volný. Pak ho majitel, dobrovická firma Curkovary a lihovary TTD, prodá. Kupec je ale zatím neznámý.

Z pozemku už zmizela černá varna, surovárna, vápenka a část dopravních cest. Před třemi dny došlo i na lávku přes Pražskou ulici. „Následovat bude ještě jeden z našich komínů. Stejně jako u předchozích demolic nepočítáme s odstřelem, najatá firma ho rozebere,“ vysvětlil Pavel Čapek z mělnického cukrovaru.

Letošní demolice zasáhly v mělnickém cukrovaru pouze haly z doby před druhou světovou válkou, které byly už pět let prázdné. Balírna cukru, kde pracuje asi osmdesát zaměstnanců, zůstává stále v provozu.

O sousední pozemek, který zamýšlí dobrovická firma prodat, už se zajímá několik investorů. Jejich záměry jsou ale zatím tajné. „Neznáme žádné podrobnosti,“ prohlásil správce majetku společnosti Cukrovary a lihovary TTD Jan Petříček s tím, že jednání se zájemci začnou zřejmě v říjnu, až dojde ke změně zápisu v katastru nemovitostí a zaměření pozemků.

Město o ně zájem nemá. Před časem koupilo od cukrovaru jiný pozemek, přes který má vést mělnický obchvat. Podle mělnického územního plánu jsou pozemky podél Pražské ulice výrobní plochou, vyhrazenou průmyslovým nebo komerčním záměrům. Příští investor má ale možnost ucházet se o změnu.