Termínem předložení žádosti o dotaci je 31. březen. Oprávněnými žadateli jsou zejména sportovní organizace ve formě právnické osoby, které sídlí a provozují pravidelnou celoroční činnost v rozsahu alespoň jednou týdně na území Mělníka a jejichž alespoň jeden trenér disponuje trenérskou licencí opravňující k získání živnostenského listu.

Další variantou je pak důkaz o absolvování odborného školení v oblasti sportu akreditovaného příslušným ministerstvem nebo organizovaným národním sportovním svazem.

„Dotace se poskytuje částkou ve výši proměnné na 1 sportujícího člena do věku 18 let, u něhož organizace doloží výběr členských příspěvků v předchozím roce v minimální výši 2 000 korun. Hodnotu proměnné stanoví v každém roce sportovní komise na základě rozpočtu a objemu podaných žádostí,“ vysvětluje referent pro sport Radek Janatka.