Už téměř pět let je Kralupsko bez měřící stanice, která by sledovala obsah prachových částic v ovzduší. Poslední ze tří monitorovacích stanic, která vzduch kontrolovala ve Veltrusích, byla vyřazena z provozu v polovině roku 2010. A od té doby nikdo neví, co lidé v průmyslové oblasti zatížené automobilovou dopravou dýchají.

To by se ovšem mělo už za pár měsíců změnit. V první polovině letošního roku by totiž měla stav ovzduší monitorovat nová moderní měřící stanice, která má stát v kralupském Lobečku. Měřit má vedle prašnosti také těkavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky a oxidy dusíku.

Projekt na novou měřící stanici, která se má stát součástí Státní imisní sítě (SIS), před lety iniciovalo Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s městem, Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) a zdravotním ústavem (ZÚ). A právě Zdravotní ústav Ústí nad Labem, který se stal nástupnickou organizací všech českých zdravotních ústavů, si vzal projekt kralupské měřící stanice za své a požádal o dotaci.

Podle Josefa Staňka, který má projekt stanice automatizovaného imisního monitoringu na ZÚ na starosti, je vše na dobré cestě. „Jsme ve fázi, kdy čekáme na nabídky uchazečů o veřejnou zakázku," řekl ústecký úředník.

O monitoring ovzduší ve městě a jeho okolí má velký zájem i kralupská radnice. Město podle místostarosty Libora Lesáka zdravotnímu ústavu bezplatně pronajme pozemek v Lobečku a zajistí přípojku elektřiny. „Preferovali jsme, aby stanice stála přímo ve městě, a mohla tak měřit jak fabriku, tak i vlivy ze stále sílící dopravy. Kdysi tady na kvalitu ovzduší dohlížely tři stanice, které ve své správě měla Česká rafinérská. Ty ovšem postupem let dosloužily," uvedl místostarosta města.

Mezi nejvýznamnější škodliviny v ovzduší na Kralupsku patří prach, oxid dusičitý, přízemní ozón, benzen a další aromatické uhlovodíky. Potvrdila to Milena Vágnerová, vedoucí kralupského ekologického centra, které před čtyřmi lety jednání o potřebě měření vzduchu iniciovalo. „Všichni tehdy uznali, že severně od Prahy, kde je velká dopravní zátěž a průmyslové podniky, měřící stanice jednoznačně schází," konstatovala vedoucí ekocentra a dodala, že mají dohodu s ČHMÚ, díky níž mohou z měřících stanic stahovat data, pracovat s nimi a poskytovat je zdarma veřejnosti. „Údaje sledujeme každou hodinu, takže můžeme například školám, sportovním oddílům nebo maminkám doporučovat, jakým aktivitám venku se mají vyhnout," připomněla Milena Vágnerová.

Kralupské ekologické centrum má od listopadu loňského roku nově k dispozici data ze sedmi měřících stanic ve Středočeském kraji a sedmi stanic na území hlavního města. Má tak k dispozici přehled o stavu ovzduší v Berouně, Kladně, Mladé Boleslavi, Ondřejově, Příbrami, Tobolce a z městských částí Praha 4, 5, 6, 8 a 10.