Obnovení měření v Kralupech nad Vltavou bylo odloženo kvůli potížím s dotačním projektem. Přesto je teď naděje, že by stanice mohla být zase v provozu.

Podle Jany Krátké z kralupského ekologického centra je prašnost venkovního prostředí důležitou sledovanou složkou. „Přednostně bývají sledovány prachové částice,  menší než dva a půl mikrometru, které jsou nejnebezpečnější. Jejich zdrojem je například automobilová doprava, lokální topeniště nebo průmysl.

Pronikají hluboko do dýchacích cest a vážou na sebe různé škodliviny," vysvětlila Jana Krátká a připomněla, že dlouhodobý pobyt 
v prašném prostředí snižuje délku života. Navíc na sebe prachové částice mohou vázat karcinogenní látky. Proto je nezbytné mít přehled o jejich koncentraci v ovzduší.

První jednání o obnovení měřicí stanice na Mělnicku se konalo už před rokem. Reorganizace Zdravotního ústavu České republiky, který měl o dotaci na měřicí stanici žádat, však původní záměr zhatila.

Dobrou zprávou je, že i v nové žádosti o dotaci je kralupská měřicí stanice zahrnuta. „Stále je tedy šance, že se u nás měření prachových částic obnoví. Termín pro podání projektu je stanoven na poslední srpnový den. Pak budeme čekat na vyhodnocení podaných žádostí," vysvětlila Jana Krátká.

Měření kvality ovzduší zatím provádí jediná měřicí stanice v blízkých Veltrusích.

Jejím majitelem, správcem a provozovatelem je společnost Česká rafinérská, která stanici provozuje nad rámec legislativních požadavků jako jediný průmyslový podnik 
v lokalitě.

Životnost přístroje na měření prachu však před dvěma lety vypršela,  a tak byl vyřazena z provozu. Od té doby  nemají lidé přehled o tom, jaké množství prachu v ovzduší je. Podle šetření Státního zdravotního ústavu má vyšší koncentrace prachu na zdraví lidí negativní vliv. Projevuje se na vzestupu respiračních nemocí, zvýšené úmrtnosti oslabených osob, více jsou ohroženy děti a lidé, kteří mají například astma nebo kardiovaskulární onemocnění.