Starý most přes Labe, který dostal jméno po veslaři Josefu Strakovi, je zavřený už od listopadu. Řidiči ani pěší se po něm neprojedou ještě minimálně do konce října. Stavební práce i přes zdržení s neplánovaným, ale nutným odstraněním přechodových plechů mezi hlavními nosníky mostu a železobetonovou mostovkou, probíhají podle vedení radnice podle předem daného harmonogramu.

„V celé šířce a délce mostu, tedy zhruba 250 metrů byla stávající železobetonová mostovka kompletně vybourána, odstraněna a uložena na skládce,“ uvádí Petr Semín z odboru správy a údržby komunikací mělnické radnice.

„V úseku od levobřežního pilíře až po druhý mostní pilíř, tedy v prvním konstrukčním poli, jsou opravy a výměny poškozených, zkorodovaných prvků ocelové konstrukce mostu kompletně dokončeny. Tyto práce nyní v plném rozsahu probíhají ve druhém konstrukčním poli, tedy v úseku mezi druhým a třetím pilířem. Ve třetím a čtvrtém konstrukčním poli směrem k mělnickému břehu bylo na most podvěšeno pracovní prostorové lešení. Se Státní plavební správou byl projednán a odsouhlasen technologický postup prací ve splavném úseku řeky, aby nedošlo k omezení splavnosti,“ vysvětlil Miroslav Klučkovič z odboru správy a údržby komunikací zdejší radnice s tím, že oprava mostu v tomto úseku musí být provedena po etapách. 

Místostarosta Mělníka Milan Schweigstill se zároveň setkal s mělnickou veřejností, aby osvětlil a případně odvrátil fámy, které se městem šíří. Právě Miroslav Klučkovič a Petr Semín na setkání na fotografiích demonstrovali například stav zkorodovaných nosníků, mikrotrhliny na povrchu konstrukce, přiblížili postupy prací a představili speciálně zavěšené plošiny pro práci pod úrovní nyní neexistující vozovky. Způsob opravy vylučuje jakýkoliv pohyb osob na staveništi. „Most totiž téměř zmizí a bylo by to velmi nebezpečné,“ upozorňoval Schweigstill ještě před zahájením oprav s tím, že z mostu zbude jen holá konstrukce. Silnice a chodníky se musí sundat, protože se odborníci musí podívat dovnitř, aby mohli přesně stanovit, které kovové části musí být znovu vyrobeny a vyměněny.

Podle radního Ondřeje Tichoty radnice vyvrátila fámy, které se po městě šířily například o údajných možnostech zřídit jakousi provizorní lávku. „Cena takové lávky by ovšem dosahovala několika milionů korun, navíc by se těžko vypořádávala s požadavky na parametry vodní cesty,“ uvedl Tichota s tím, že přítomní zjistili, proč nemohl být umožněn přístup pěším ani cyklistům. 

Ulehčení by mohlo přinést až zřízení přívozu, o kterém mělnická radnice uvažuje. Lidé by ho mohli využívat od jara. Jestli se záměr podaří uskutečnit, je ale ve hvězdách, protože by musel vést pod opravovaným mostem. Do té doby se musejí obyvatelé obrnit notnou dávkou trpělivosti. 

Generální oprava mostu přijde město přibližně na dva miliony korun. Zbytek, přes 48 milionů korun, pokryje státní dotace, kterou se mělnické radnici podařilo vyjednat. 

Poslední dílčí oprava dosluhujícího mostu v roce 2014 radnici přišla na téměř 7,5 milionu Kč. Investice byla nezbytná, protože už v roce 2012 diagnostický průzkum objevil závažné závady, jako je drolivost a nasákavost betonu na mostních konstrukcích

- Objízdné trasy vedou přes nový most
- Dopravní spojení v pracovní dny zajišťuje z Brozánek na Mělník a zpět 25 spojů, ve špičce i tři za hodinu.
- Oprava mostu přijde na 50 milionů korun
- 48 milionů pokryje získaná dotace od státu
- 2 miliony zaplatí mělnická radnice
- Neprůjezdný bude most až do konce října roku 2018