V uplynulých týdnech a měsících za změnu bojovali zejména provozovatelé lesních mateřských škol, kterým kvůli původnímu znění zákona hrozil zánik.

Jednou z takových školek byl i Dubínek, jehož jurta stojí v lokalitě Na Skalách v Lobkovicích u Neratovic. Ředitelka Květa Černohlávková uvedla, že díky novele, která z povinnosti registrovat školku coby dětskou skupinu dělá dobrovolný akt, bude Dubínek fungovat i v dalším roce bez hrozby jakýchkoli sankcí.

„Vlastně se dá říct, že se nás tento zákon vůbec nebude týkat," připomněla, „můžeme fungovat dál s klidným srdcem a bez hrozby postihu," dodala.

Přísné hygienické normy

Zákon o dětských skupinách původně nařizoval všem zařízením a organizacím, které pravidelně pečují o děti, dodržování velmi přísných hygienických norem. Tomuto požadavku však lesní mateřské školy, které někdy nemají ani vlastní zázemí, v drtivé většině případů nemohly vyhovět.

Díky novele, kterou schválilo 117 ze 166 přítomných poslanců, se nyní nebudou muset lesní školky a některá další dětská zařízení registrovat. Díky tomu nebudou mít ani povinnost dodržovat přísné hygienické předpisy.

Bez možnosti dotací

Novela však s sebou přináší i jednu nevýhodu – zařízení, která nebudou registrovaná coby dětské skupiny, nemohou žádat o dotace na provoz.

„Od státu nedostaneme žádný příspěvek, peníze na provoz a platy pedagogů musíme shánět jinak," připomněla Květa Černohlávková.

Negativem je pro lesní mateřské školy také to, že nemají akreditaci ministerstva školství. Nedostávají proto příspěvek na každého jednoho žáka, který školku navštěvuje, jako je tomu v mateřských školách s akreditací.

Punc kvality

„Nemám žádné zprávy o tom, že by se v tomto směru mělo v nejbližší době něco změnit," řekla ředitelka Dubínku, který by měl brzy získat alespoň o akreditaci Asociace lesních mateřských škol. „Dostaneme certifikát, jakýsi punc kvality, že nejsme jenom jakýsi spolek maminek, ale opravdová lesní školka," uzavřela Květa Černohlávková.