Lesní mateřská škola Dubínek v Lobkovicích u Neratovic, která je v provozu od loňského listopadu, bude fungovat i nadále. Alespoň prozatím.

Senát totiž schválil pozměňovací návrh zákona o dětských skupinách, který by jinak znamenal zánik velké části lesních školek. A nejen jich, ale například také dětských klubů, oddílů nebo některých mateřských a rodinných center.

Zařízení, která se pravidelně starají o předškolní děti, by se totiž musela zaregistrovat u ministerstva práce a sociálních věcí a nejpozději do dvanácti měsíců upravit svůj provoz tak, aby splňoval přísné hygienické a stavební normy.

Podle koordinátorky projektu Dubínek Hanky Ježkové by  se ve vážném ohrožení ocitla i lobkovická lesní školka. Do mongolské jurty, která se nachází u lesa zhruba dvě stě metrů od nejbližšího stavení, by totiž bylo takřka nemožné přivést vodu a přebudovat toalety či vnitřní prostory jurty tak, jak to zákon požaduje.

„To, že zákon v původní podobě senát neschválil, je pro nás velké plus," připomněla Hanka Ježková. „V opačném případě by to nejspíš znamenalo náš konec," dodala.

Senátoři v minulém týdnu vyslyšeli více než třináct tisíc lidí, kteří podepsali petici podporující změnu nebo úplné zamítnutí zákona o dětských skupinách. Na základě jejich návrhu by měla být registrace dětských skupin dobrovolná, nikoli povinná.

Podle Terezy Valkounové z Asociace lesních mateřských škol navíc nemají lesní školky parametry dětské skupiny, protože těžištěm jejich vzdělávacího programu je pobyt venku na čerstvém vzduchu, ne v uzavřené budově. Dalším argumentem je i to, že mnohé české lesní školky si při svém vzniku braly za vzor zahraničí, kde podobná zařízení fungují bez výraznějších omezení už roky.

„Řada lesních školek vybudovala zázemí podle vzoru dobré zahraniční i domácí praxe, nikoli podle parametrů dětské skupiny," uvedla Tereza Valkounová s tím, že v případě schválení původního zákona by bylo nutné stávající lesní školky nákladně přestavovat nebo úplně zavřít.

O tom, jakou podobu zákon o dětských skupinách nakonec bude mít, rozhodnou v nejbližších týdnech poslanci.

Hanka Ježková doufá, že pozměňovací návrh senátu schválí. „Bylo by skvělé, kdyby to prošlo. Jinak bychom nemohli fungovat," poznamenala.

Dubínek nabízel v uplynulém školním roce dopolední zkušební provoz. Od září už  ale bude fungovat naplno od sedmi hodin do půl páté. Kapacita je patnáct předškoláků a zbývá už jen několik volných míst.