Školitelé první pomoci se v současné době snaží o co největší jednoduchost výuky. Důležité je, aby se lidé nebáli reagovat, když vidí někoho zraněného nebo v bezvědomí. Pár snadných úkonů totiž může dotyčnému zachránit život.

Bojí se lidé poskytovat první pomoc?
Snažíme se ji zprostředkovat tak, aby se nebáli, aby znali pár základních úkonů. Vždycky říkáme, že to vlastně nic nestojí, pomoc je zadarmo a může někomu zachránit život. Lidi by měli myslet na to, že člověk, kterého zachraňují, je něčí příbuzný, rodič, tatínek nebo dědeček. Kdyby se jim samotným něco stalo, tak by taky chtěli, aby jim někdo pomohl. Dnes se dochází k tomu, že by zásady první pomoci měly být jednoduché, aby lidi netápali a nebáli se, že by mohli něco udělat špatně.

První pomoc při tonutí: důležitá je zásada ,,suchého trička", tzn. aby zachraňující neskákal za tonoucím. Ten má totiž velkou sílu a mohou se utopit všichni. Vhodnější je podat nebo hodit tonoucímu například něco nafukovacího, klacek, prázdnou PET lahev nebo počkat až ztratí sílu a potom pro něj skočit. Pokud zachraňující podává ruku, měl by být sám jištěný ze břehu nebo z lodi.

Jaká je úroveň výuky první pomoci na školách?
Děti se určitě něco naučí v rámci výuky, nicméně školy nás oslovují a my pro žáky děláme školení. Druhým rokem jsme dostali od města podporu. Snažíme se každou školu v Mělníku alespoň jednou v roce navštívit. Když nás někdo osloví, tak neodmítneme. Dále existují kroužky poskytování první pomoci na školách a děti prvního a druhého stupně se každý rok účastní Soutěže mladých zdravotníků. Celý rok se na ni připravují a před soutěží k nám chodí na doškolení. Za náš region se vítězové oblastního kola, které pořádáme, umístili v krajské soutěži jako druzí a třetí, takže si myslím, že úroveň je dobrá.

Jaký je základní postup při poskytování první pomoci? Na co se dnes klade důraz?
Vždycky říkám tři R – rozmysli se, rozhlédni se a pak teprve reaguj. Základní postup je zhodnotit situaci a dát pozor, abyste nebyla ohrožena vy nebo vaši příbuzní. Důležité je zjistit, co se stalo a jak k úrazu došlo, což je dost potřebné pro manipulaci se zraněným, a zavolat záchranku. Dnes je výhodné, že na dispečinku sedí vyškolený člověk, který poradí a dostane z volajícího informace, jež potřebuje k vyhodnocení situace. Potom přicházejí na řadu život zachraňující úkony. Nejdříve je potřeba zjistit, jestli člověk masivně nekrvácí a jestli dýchá. Už se například nezjišťuje tep, protože lidé jsou vystrašení a kolikrát cítí svůj vlastní. Pokud člověk nedýchá, tak mu nemůže tlouct srdce. Už jenom záklon hlavy, při kterém se zprůchodní dýchací cesty, může zachránit život. Základní je, aby dotyčný nevykrvácel, aby dýchal, a takto ho zachovat do příjezdu záchranářů.

Nic víc není potřeba?
První pomoc se rozšiřuje dál, pokud jsou lidé třeba někde sami v horách, aby věděli, co mají dělat. Nejdůležitější je ale udržet člověka při životě, než přijede odborná pomoc. Pokud je podezření na poranění páteře, je nutné s ním co nejméně manipulovat, aby nedošlo k dalšímu poškození. Musí se hlídat, aby nevykrvácel a dýchal. Když člověk nedýchá, tak mu můžou začít během třech až pěti minut odumírat mozkové buňky. I když přijede záchranka do patnácti minut, stejně je to dost dlouho na to, aby mozek neměl kyslík. Proto také masáž srdce slouží hlavně k rozhánění zbytkového kyslíku do mozku. Pokud masivně krvácí, prioritou je zastavení krvácení. Při dobré dostupnosti záchranky ve městě není potřeba fixovat zlomeniny a podobně. Někdy to může být naopak škodlivé. Důležité je také vytvořit tepelný komfort – v chladu přikrýt čímkoli, co je po ruce, v horkých dnech zase zabránit přímému slunci, například improvizovanou zástěnou.

První pomoc při otravě: nejdůležitější je zjistit, čím se člověk otrávil a zavolat odbornou pomoc. Bezprostředně po požití je užitečné vyvolat zvracení, ale při otravě kyselinou, pěnivými látkami nebo rozpouštědly se zvracení vyvolat nesmí, aby nedošlo k opětovnému poleptání sliznic nebo dušení. 

Ze školy si pamatuju poměr 15 : 2 při masáži srdce, ale časem se ta čísla mění. Neudělám tedy chybu, když použiju tenhle způsob?
Vždycky je dobré udělat aspoň něco. My učíme první pomoc podle schválených standardů Českého červeného kříže. Chytré hlavy zjišťovaly, která první pomoc je nejúčinnější, a přišly na to, že správný poměr je třicet ku dvěma – třicetkrát masírovat a dvakrát vdechnout. Když to člověk umí, tak je lepší použít i umělé dýchání, protože zraněnému dodává další kyslík. Pokud se rozhodnete, že nebudete vdechovat, nemusíte. Prioritou je neustálé masírování alespoň stokrát za minutu.

První pomoc při uštknutí: na něj v našich zeměpisných šířkách v případě volně žijících hadů údajně nikdo nezemřel. Pokud dotyčný není silný alergik, nejedná se hned o život ohrožující stav. Je však rozhodně potřeba vyhledat co nejdříve odbornou pomoc. ,Stávalo se, že po uštknutí zmijí lidé dotyčnému neodborně zaškrtili končetinu. Nevěděli, jak mají dále se škrtidlem pracovat, což mohlo vést k trvalému poškození končetiny nebo k jiným vážným problémům. Škrtidlo by dnes laici měli použít jen jako prostředek pro extrémní případy. 

Jaké jsou největší chyby, které může člověk při pomoci udělat?
Jediná největší chyba je, když ji člověk neposkytne. Pokud zraněný nedýchá, tak je klinicky mrtvý. Cokoli tedy udělám pro záchranu života z toho, co umím, je v jeho prospěch. Například se říká, že je lepší nemanipulovat s člověkem, aby se nepoškodila páteř. Když ale člověk nedýchá, k čemu mu bude případně nepoškozená páteř? Je potřeba volit priority. Pokud potřebujeme zjistit, zda dýchá nebo odkud krvácí, a manipulace je pro toto zjištění nezbytná, nejde jednat jinak. Když je někdo v bezvědomí, nedýchá a nedostala by se mu včas pomoc, tak na něm nemůžu nic zkazit, ať udělám cokoli pro jeho záchranu. Jakákoli snaha může člověku zachránit život.

Jaký je zájem o školení pro veřejnost u Českého červeného kříže?
Školíme laickou veřejnost, o což není tak velký zájem. Potom školíme firmy, u kterých je to povinné. Chodíme samozřejmě do škol a školíme také zdravotníka zotavovacích akcí, tedy lidi, kteří jezdí se skupinami dětí a mají to předepsané. Zájemci se můžou hlásit přímo u nás.

(Jana Nováková)