Podle starostky Liběchova Vladimíry Zralíkové jde především o vstřícné jednání otce Miroslava. „Na základě sobotního jednání se zástupcem Pravoslavné církve v českých zemích otcem Miroslavem jsem mohla občanům sdělit, že otec Miroslav odstoupil od smlouvy o koupi našeho kostelíčka. Ráda bych touto cestou vyjádřila své poděkování otci Miroslavovi za velice vstřícné a čestné jednání, kterého si osobně hluboce vážím“ sdělila Zralíková.

Raně barokní kaple sv. Ducha a sv. Hrobu, místními zvaná Kostelíček, z dálky viditelná liběchovská dominanta, se rýsuje proti obzoru na ostrohu nad městem od roku 1654, kdy ji nechal vybudovat hrabě Hyacint Karel Villani z Pillonica, který zde nalezl i místo svého posledního spočinutí. Na začátku 19. století se liběchovské panství ocitlo v majetku úspěšného podnikatele Jakuba Veitha. Ten nechal ke kapli roku 1823 přistavět věž, jak ji známe dosud. Vzhledem k naprosté absenci vztahu k nebožtíkům musela být v 70. letech bohužel vyklizena hrobka s mumiemi rodiny Veithů, které byly nedůstojně umístěny do dvou neoznačených hrobů na místním hřbitově.

Kostelík zůstal volně přístupný a podle toho to v něm také vyhlíželo. Až na konci 90. let byl objekt díky občanské iniciativě pana Janáčka uklizen, uzavřen a od té doby je pečováno v rámci možností o jeho údržbu a konzervaci, včetně ochrany před zloději a vandaly. Město v poslední době nechalo zrestaurovat křížovou cestu.

Ve městě byl v roce 2015 založen spolek pro záchranu kostelíčka, který vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově. Zakladatelkami jsou lékařky Lucie Žáčková a Šárka Bínová. „Společně s dalšími dobrovolníky si klademe za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci jako prostor pro setkávání u příležitosti koncertů a dalších kulturních akcí,“ uvedla Žáčková. V současné době se zaměřuje i na pořádání různých charitativních kulturních akcí na podporu zdejších kulturních památek.

Hlavním projektem v současnosti je obnovení tradiční Svatodušní pouti ke kostelu sv. Ducha, která se bude konat 19. května letošního roku. Organizátory projektu jsou spolky Liběchov sobě, Vehlovská kaplička a Římskokatolická farnost Liběchov. „V devět hodin ráno vyjdou poutníci z Vehlovic od kapličky, další skupina poutníků vychází od kostela sv. Havla v Liběchově. Propojení vehlovických i liběchovských poutníků jako za dávných časů bude u kostela sv. Ducha. Tito poutníci se vydají společnou cestou na mši svatou v kostele sv. Havla, kterou bude celebrovat převor královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze A.R.D. Bartoloměj Marián Čačík, O.Praem.

Mši doprovodí Litoměřický chrámový sbor a Žesťový kvintet. Bohatý Kulturní program a jarmark bude pokračovat v zámecké zahradě např. divadelním představením místní základní školy a vystoupením dětí z dětského domova, v prostorách zámku a zámecké zahradě.“ uvedla Žáčková

V současné době probíhají na různých místech Liběchova brigády v rámci přípravy na pouť. Podílí se na nich mnoho lidí z Liběchova, Vehlovic, studenti mělnického gymnázia a SOU Liběchov. „Cítíme obrovskou podporu a za to patří poděkování všem spolupracujícím subjektům, zejména města Liběchov, Základní školy, Dětskému domovu, SOU Liběchov, Gymnáziu a majitelům zámku. Tito chápou náš záměr obnovy kulturního dědictví zanechaného našimi předky. Pouť je nejen kulturní událostí, ale i spojením síly nás všech včetně Ministerstva kultury české republiky, které udělilo záštitu nad tímto projektem. Budeme i nadále podporovat město Liběchov v záměru získání této památky do vlastnictví města, tak jak máme uvedeno v našich stanovách.“ dodala Žáčková.

Reakce z FacebookuKarel Lojka - Paradox je, že prodávající je Národní muzeum, které bylo založeno českými vlastenci během národního obrození a mělo by snad dbát na etiku a tradice i v dnešní době. A jako vlastník nechalo kostelík zpustnout až k havarijnímu stavu.
Vendy Klubalová - Ale mě to paradoxní nepřijde, to je Česko, to je naše vlast, to je naše vláda, nic, co by mě překvapilo, bohužel.
Vlasta Vavřinová - A další paradox je prodej pravoslavné církvi, když je známá aktivita města a spolku. Podivné jednání.
Damian Hilsky - Na pravoslavné je to moc vysoko - nedá se k tomu dojet autem, vyžraní Sponzoři farnosti by nemohli dojet až ke kostelu. To je nepřípustné, takže by to pro Pravoslavné bylo plácnutím do vody stejně.

Marta Doležalová