Město se vyslovilo kladně k návrhu na zrušení nádraží, vytvoření pouze zastávky a jejího přesunutí někam do míst k čerpací stanici. Tím by se i výrazně zmenšila vzdálenost vlaku od obce a zkrátila by se cesta na vlakový spoj. Tento návrh, který považovali všichni za hotový, však dozná změn, a to dost podstatných. Přesun na místo k čerpací stanici se totiž konat nebude.

„Prověřovali jsme možnost posunu celé železniční stanice Liběchov blíže k městu Mělník. Tento posun se bohužel ukázal jako neprůchodný buď s ohledem na vedení přilehlé trati v oblouku, nebo nemožnostmi napojení na pěší komunikace a záplavové území,“ sdělila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Z uvedeného plyne, že prostor za čerpací stanicí je z pohledu Správy železniční dopravní cesty k vybudování zastávky zcela nevhodný. Návrh města tak s největší pravděpodobností zůstane nevyslyšen u kompetentních úřadů.

Jaké jsou tedy další varianty?

„V rámci optimalizace traťového úseku Mělník – Litoměřice je navržena rekonstrukce železniční stanice s výpravní budovou ve stávajících místech s mírně posunutými nástupišti blíže Mělníku. Tím dojde k mírnému snížení docházkové vzdálenosti,“ dodává mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Ovšem, jak se zdá, zástupci města nemají o zmíněném řešení nejmenší ponětí.

„Co se týče rekonstrukce nádraží, mám poněkud jiné informace,“ sdělila nám starostka Liběchova Vladimíra Zralíková.

Předpokládá se tedy, že se celá rekonstrukce dostane na program dalšího jednání zástupců města a Správy železniční dopravní cesty.

A co na to říkají občané? Zachování nádraží nebo zastávky v Liběchově je pro ně důležité. A to v první řadě pro studenty, kteří jej využívají při cestě do školy, ať už do Mělníka nebo Litoměřic.

„Doufám, že nám nádraží nezruší. Žádné informace k tomu nemám, ale jezdím každý den do školy do Litoměřic a opravdu nevím, jak bych se tam dostával, kdyby nádraží zrušili,“ posteskl si student Ondřej K.

Stejného názoru je i jeho spolužačka Anežka L.: „Jezdíme každý den do Litoměřic a pro nás je důležité, když tu zůstane alespoň nějaká zastávka.“

Další postup ohledně vyřešení situace s liběchovickým nádražím je v současnosti tedy nejistý. Pokud dojde k zásadnímu posunu v této kauze, budeme čtenáře Mělnického deníku o vývoji samozřejmě informovat.