O nebývalý rozkvět Liběchova v době národního obrození se zásadní měrou zasloužili majitelé zdejšího panství, významní mecenáši umění Jakub Veith a jeho potomci.

Podle Pavly Zandlové ze spolku Liběchov sobě tehdy na místním zámku působili známí umělci a představitelé kulturního života, například František Palacký, Václav Levý, Josef Jungmann nebo Josef Navrátil. A světově proslulí architekti, kteří vtiskli městu a okolní krajině romantický ráz. 

Hrobka v kapli

V kapli sv. Ducha a Božího hrobu, zdejší barokní dominantě nad viničním svahem, měla Veithova rodina svou hrobku.
„Do osudů i za první republiky vzkvétajícího Liběchova zasáhla druhá světová válka a smutné události, které následovaly.

Chátrající kaple sv. Ducha a Božího hrobu jako kdyby byla obrazem Liběchova samotného," poznamenala Pavla Zandlová a připomněla, že po zásahu bleskem vyhořela věž kaple, krypta s mumie-


mi byla vyrabována a zneuctěna.

Opuštěné hroby 

„V roce 1973 byly ostatky z krypty odstraněny a přesunuty nedůstojným způsobem do dvou opuštěných německých hrobů na liběchovském hřbitově. Tam, bez jediné písemné zmínky a bez jakéhokoli označení, měli zdejší mecenáši zůstat zapomenuti," vrací se do minulosti členka spolku Liběchov sobě, založeného loni místními nadšenci.

„Osud památky nám nebyl lhostejný, proto jsme si předsevzali oba hroby opravit a zesnulé tam uložit podle církevních zvyklostí," doplnila Pavla Zandlová.

Na hrobech se spolek rozhodl vybudovat důstojný památník připomínající zmíněné události i význam díla rodu Veithů pro Liběchov.

Sbírka a dary

Za pomoci vyhlášené veřejné sbírky a sponzorských darů se záměr podařilo naplnit.

Originální památník z dílny želízského uměleckého kováře a skláře Miroslava Liederhause podle projektu Vítězslava Štajnochra byl představen veřejnosti v den liběchovského Svatohavelského posvícení.

Biskup litoměřický Jan Baxant v liběchovském kostele sv. Havla sloužil slavnostní mši, po níž památce majitelů liběchovského panství a nově vybudovanému památníku na hřbitově požehnal.