Platí to ale jen do neděle: výstava totiž končí. Zato sobota nabídne zájemcům o kočárkovou historii unikátní příležitost: na 4. září se chystá komentovaná promenáda kočárků na radničním dvoře. Od 15 hodin tam kočárky ze sbírek Regionálního muzea Mělník budou představeny v souvislostech: modelky budou mít na sobě oblečení odpovídající době vzniku představovaného exponátu a patřičně přizpůsobený bude i hudební doprovod.

Firmu v příměstské čísti Mlazice, jíž dalo název italské slovo libertà (svoboda), založili stejnojmenní manželé: Antonín a Marie Svobodovi. Původně se zaměřením na výrobu košíků; záhy ale převážila košatina. Kočárky se staly hlavním a velmi žádaným artiklem: znali je zákazníci prakticky po celé Evropě. Za německé okupace podnik vedl komisařský správce a po válce národní správce – od roku 1845 až do roku 1948, kdy byla Liberta znárodněna.

V době komunistického režimu vyráběla ve velkém nejen kočárky, včetně kočárků pro panenky, ale známé byly i její tříkolky a jízdní kola; využívající i komponenty v té době velmi žádané a nedostatkové značky Favorit. Mělnický podnik se nazýval TDV (Továrny dětských vozidel), nicméně značka Liberta zůstala zachována. Konec přišel v devadesátých letech minulého století po takzvané privatizaci. Za své působení ve firmě byli odsouzeni Ivo Svoboda, známý i jako bývalý ministr financí za ČSSD, a jeho poradkyně Barbora Snopková. Stejné příjmení jako počátky Liberty tak provázelo i její krach. Značku pak začal používat jiný výrobce působící v těsném sousedství Mělníka – v obci Velký Borek.

Historii mělnických kočárků, o nichž lze bez přehánění říci, že v nich u nás vyrostlo několik generací, představuje Regionální muzeum Mělník. To v samostatné budově v Ostruhové ulici nedaleko hlavní budovy muzea nabízí i stálou expozici Historické kočárky, jež přibližuje vývoj dětského kočárku od počátku sériové výroby ve druhé polovině 19. století do konce 60. let století následujícího. Doplňují ji ještě sbírky dětských houpadel a letitých hraček (z nichž mnohé si starší dospělí ještě pamatují z dětství).