Hlavním bodem programu byl příjezd T. G. Masaryka s dcerou Alicí na koních. Na návsi byli přivítání lidmi a dětmi s mávátky v barvě trikolory a tradičním chlebem a solí. Oslavy zpestřovala živá hudba, která při příjezdu představitele prvního československého prezidenta zahrála hymnu. K vidění byla i ukázka práce na kolovrátku, pletení z pedigu či zdobení perníčků přímo na místě.

Návštěvníky vítal flašinetář a svým vystoupením potěšil všechny i kouzelník. Pro děti bylo připraveno házení šipek na terč a každého čekala sladká odměna. Akce dýchala dobovou atmosférou první republiky a nebylo to jen kostýmy, které byly všude k vidění. Náves celkově připomínala prvorepublikovou dobu. 

Marta Dušková