Strach z desítek kamionů a stavebních strojů projíždějících kolem domů mají obyvatelé ulice Ve Žlábkách v Mělníku. Důvodem je plánovaná výstavba komplexu bytových a rodinných domů nad hotelem Ludmila a sídlištěm Slovany, které by s nimi mělo sousedit.

Důvodem obav lidí je fakt, že firma prezentuje na internetu a v informačních letácích komplex bez nové příjezdové cesty. Podle grafického náhledu je jedinou příjezdovou cestou ve směru od centra města ulice Ve Žlábkách. Podle plánů neprezentovaných veřejnosti přitom soukromá firma počítá s vybudováním nové komunikace, jež by vedla kolem panelových domů u hotelu Ludmila přes konec soukromého lesoparku patřícího k sousední vile. Tím by vznikla nová komunikace, která by nevedla v bezprostřední blízkosti rodinných domů.

„Podle našeho názoru by stavební úřad měl vydat stavební povolení na výstavbu rodinných nebo bytových domů v této lokalitě až po kolaudaci výše popsané nově vzniklé komunikaci,“ uvedl v otevřených dopisech radním Jan Rohlík a s ním více než šedesát lidí z blízké lokality Brabčov a ulice Ve Žlábkách.

To, že by město povolilo stavbu bez předchozího vybudování nové silnice, jednoznačně vyvrátil odbor výstavby a rozvoje. „Nepovolíme stavbu domů, dokud nebudou zbudované sítě a příjezdové cesty,“ uvedl vedoucí odboru Pavel Průcha.

Podmínkou vybudování komplexu je navíc i rekonstrukce povrchu ulic Ve Žlábkách a Vinohradské. „Se vším počítáme a veškeré podmínky hodláme dodržet,“ řekla pro Mělnický deník zástupkyně prodejce budoucích nemovitostí Iva Nováková.

Podle vize investorů by mělo v lokalitě nad sídlištěm Slovany vzniknout šest bytových, čytřicet čtyři řadových a 66 rodinných domů s celkovou kapacitou 210 bytových jednotek.