Velká vedra u lidí vzbuzují obavy o kvalitu pitné vody. Mají strach z toho, že by se vlivem vysokých teplot mohla voda v rozvodech zkazit nebo by v ní mohly začít bujet různé bakterie. Často se tak obracejí na vodohospodáře, kteří je ujišťují, že takový scénář nehrozí.

Podle mluvčí Středočeských vodáren Lenky Kozlové voda, kterou pijí obyvatelé Mělnická, pochází z vrtu v Mělnické Vrutici, kde je jímána v hloubce padesáti až šedesáti metrů. „Tato voda dosahuje nejvyšší kvality," připomněla mluvčí.

Technolog vodáren Tomáš Hloušek uvedl, že vliv teploty na vodu může být znatelný v oblastech, kde jsou vodovody uloženy v menších hloubkách. „Jde především o pole, kdy po žních dojde k obnažení povrchu a k jeho intenzivnímu prohřívání. V těchto oblastech tak může dojít k mírnému oteplení dodávané vody, což však nemá vliv na její chemické a fyzikální vlastnosti," konstatoval Hloušek a ujistil, že díky kvalitnímu hygienickému zabezpečení nemůže zvýšená teplota vody ovlivnit ani mikrobiologické a biologické ukazatele její kvality.

Při dlouhotrvajících vedrech mohou vodohospodáři pro vyšší zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti zvýšit koncentraci chloru v pitné vodě. „Ta je však v mezích určených legislativou. Přesto lze říci, že pitná voda je v létě stejně kvalitní jako v chladnějších obdobích roku. Kvalitu vody vodárny zaručují," doplnil technolog.

V regionu, kde působí Středočeské vodárny, na kvalitu vody neustále dohlížejí odborníci z laboratoří pitných a odpadních vod. „Plán je nastaven tak, že každý týden odebírají vzorky přímo ve zdrojích pitné vody a třikrát týdně odebírají řadu vzorků u spotřebitelů. Každoročně tak akreditované laboratoře vodáren zpracují okolo devíti tisíc vzorků vody," informovala Lenka Kozlová.