A právě o obnově zaniklých cest, úvozů a alejí se bavili obyvatelé Mšena, kteří se sešli v sále radnice u takzvaného kulatého stolu.

Starosta města Martin Mach přiblížil dvě cesty, které se v minulých letech podařilo úspěšně zpřístupnit veřejnosti. „Máme za sebou obnovu dvou cest. První z nich je Františkova alej, do níž byla před časem přeložena cyklotrasa s číslem 9, která pokračuje do Kokořínského dolu. Cestu využívají nejen místní lidé k procházkám, ale i turisté a cykloturisté. Druhou cestou je pak alej do rokle Kačina, která navazuje na cestu směrem na Brusné," popsal starosta dva úspěšné projekty obnovy cest, k nimž se připojila ještě Jezevčí stezka na Romanově. Tu předloni obnovili nadšenci z Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí ve spolupráci s městem.

Ve Mšeně a v blízkém okolí by měly v dohledné době vzniknout další zajímavé spojnice. Zajímavým projektem je cyklostezka ze Mšena do Stránky, kterou má město připravenu, ale její realizaci brzdí jeden problémový pozemek.

Na radnici leží také zpracovaná studie obnovy cesty ze Mšena přes Šibenec do Velkého Újezdu, z níž fyzicky existuje pouze část. Dvouapůlkilometrový úsek zmizel při scelování políček do velkých lánů. O obnovu této spojnice v krajině mají zájem i Chorušice, pod které Velký Újezd patří. Starosta Chorušic Martin Bauer na setkání s obyvateli naznačil, že nastal čas, kdy se velké polnosti budou muset kvůli erozi opět částečně rozdělil, a to například vysázením mezí a obnovením cest.

„Cesta ze Šibence do Újezda pro nás má zásadní význam. Umožní nám dostat se na kole do Mšena mimo hlavní silnici, kde je to někdy opravdu o život," připomněl chorušický starosta, který má s obnovou cest bohaté zkušenosti.

„Architekti, kteří u nás v obci mají chalupu, už dokonce z vlastního zájmu navrhli rozhlednu, která by mohla u cesty na Šibenci stát. Tvarem připomíná šibenici," poznamenal Martin Bauer.

V rámci diskuze s občany vyplynuly návrhy na další letité spojnice mezi poli a u lesů, které by bylo vhodné opět zprůchodnit.
Obnovy se tak možná v budoucnu dočká i cesta ze Mšena do Skramouše přes Bášť nebo cesta, po které bylo možné před lety jít od romanovské kaple ke skalním Prolezovačkám.