Skládka odpadů v Uhách straší obyvatele okolních vesnic. Do dvou let by totiž měla zabírat třikrát větší plochu.'

Nejpozději v roce 2012 bude současná kapacita skládka naplněna, a tak ji společnost Skládka Uhy chce rozšířit.

Lidé mají největší strach z navýšení dopravy, která je podle nich už teď nad hranicí únosnosti. Potvrdil to Miroslav Šnýdr z Podhořan, které spadají pod Nelahozeves. „Už dlouho trpíme silnou dopravou, na kterou silnice nebyla stavěná. Je samý výmol a navíc tu praskají domy. Naposledy jsem za půl hodiny napočítal až sto nákladních aut,“ řekl Šnýdr.

Odpůrci rozšíření skládky se na sklonku listopadu sešli v kulturním domě v Nelahozevsi, aby veřejně projednali studii vlivu stavby na životní prostředí (EIA), kterou společnost Skládka Uhy předložila k posouzení na ministerstvo životního prostředí.

Bezmála stovka obyvatel Nelahozevsi a Podhořan připomínkovala především zvýšení provozu, který s sebou přinese větší hluk, prašnost, emise i vibrace. Své námitky vzneslo také Občanské sdružení Nelahozeves.

„Jednou z nejzávažnějších připomínek je dopravní zátěž v části Podhořany, kde jsou už dnes překračovány zákonné hlukové limity. A nová skládka je má ještě zvýšit, což je pro silnici tohoto typu a obyvatele přilehlých nemovitostí naprosto neúnosné,“ řekl Miloš Mojžíš z Občanského sdružení Nelahozeves.

Podle jednatele společnosti Skládka Uhy Petra Antala by však k navýšení dopravy dojít nemělo. „Bude se skládkovat naprosto stejným způsobem jako dosud, pouze na jinou plochu,“ vysvětlil Antal a dodal, že nákladní vozy nejezdí jen na skládku, ale podstatná část také do blízké pískovny.

Další připomínky, z nichž některé přednesli zástupci Občanského sdružení Nelahozeves, se týkaly obav ze zápachu z provozu skládky, ohrožení podzemních vod a znečištění ovzduší.

Měření hlučnosti a prachových látek, které jsou součástí studie EIA, splňují podle vedoucího odboru životního prostředí kralupské radnice Jana Kobery státní normu.

„Shoduje se na tom posudek i jeho oponent, což jsou znalci v oboru. V případě spuštění zkušebního provozu budou následovat další měření,“ připomněl Kobera a dodal, že je ve studii vhodně řešeno také zatěsnění skládky, takže by její rozšíření nemělo životní prostředí ohrozit.