„Přáli jsme si vytvořit něco českého. Většina z nás se podílela už dříve na ukázkách z druhé světové války, ale toho jsme byli poněkud přesycení,“ uvedl Roman Dostál, jeden ze zakladatelů historického projektu s tím, že by bylo v dnešní době ironické hrát si na vojáky, když nedaleko od nás skutečně zuří válka a umírají lidé.

Když se sešlo pět budoucích četníků, zjistili, že někteří měli skutečně předky v četnictvu, a tak bylo rozhodnuto. „Ještě před námi přišel s nápadem kamarád Roman Dvořák, který už bohužel není mezi námi, ale určitě by měl radost ze svého odkazu,“ upřesnil Dostál.

Stanice, jež se otevřela na konci srpna, slaví úspěch. Nejen, že se těší velkému zájmu ze strany obyvatel, ale oblibu si členové našli i u města Neratovice, které se stanicí počítá při kulturních akcích spojených s bezpečností. „Teď nedávno se uskutečnil Den bezpečnosti, kde byly k vidění složky IZS, kterého jsme se také účastnili,“ upřesnil spoluzakladatel. Podporu četníci našli i u dnes již spřátelených četnických stanic Kuřim a Těchonín.

Protože v areálu stanice dochází k rekonstrukci, není tolik příležitostí četníky veřejně zahlédnout. „Momentálně chystáme další budovu s expozicí a zázemím pro návštěvníky. Na řadě je nejprve kuchyň, následně pak kancelář s pokojem pro prvorepublikové letectvo,“ řekl Deníku Matěj Desátník, zástupce velitele stanice. Zatím není jasné, kdy se další expozice pro návštěvy otevře.

Přehlídku uniforem, zbraní nebo aut z první republiky spojených s tehdejším četnictvem mohou zájemci vidět na pivních slavnostech, které se uskuteční 26. listopadu v Neratovicích.