Letos v zimě proběhla na mělnické radnici schůzka mezi zástupci kraje a představiteli obcí na trase lokálky, jak se jednání dále vyvíjejí?
Společně se starostou Mšena Jiřím Guttenbergem jsme se domluvili na vzájemné koordinaci postupu ve věci. Svolali jsme jednání, na kterém se nám podařilo sjednotit postoj všech obcí v traťovém úseku Mělník – Mšeno a vystupovat jednotně a ve vzájemné shodě. Vítanou pomoc představovala účast člena Výboru pro dopravu Středočeského kraje Milana Schweigstilla.

Na čem jste se domluvili?
Předně bych rád zdůraznil, že záležitost osudu lokálky bývá někdy prezentována jako jakási válka se Středočeským krajem a v tomto ohledu s radním pro dopravu Petrem Boreckým. Takto to ale v žádném případě není. S radním Boreckým jsem několikrát jednal a vzbudil ve mně přesvědčení, že zcela oprávněné a věcně hájí ekonomické zájmy kraje. Proto jsme se na celou věc podívali z jiného úhlu pohledu: proč dotovat trať, která v rámci základní dopravní obslužnosti nemůže ekonomicky konkurovat autobusům, namísto toho, abychom naplno využili její turistický potenciál.

Znamená to, že by se provoz na trati omezil?
Znamená to, že by takřka prázdné vlaky v týdnu nahradily plné o víkendech. Zde je třeba vycházet z jasné reality: z historických důvodů zájem o cestu vlakem v rámci linkové dopravy v pracovním týdnu na této trati poklesl pod ekonomicky udržitelnou mez. Na druhou stranu zde zbývá velký víkendový turistický potenciál trati.

Jak je záchrana tohoto spojení významná pro Mělničany?
Především jde o uchování historické tradice. Z vlastní zkušenosti vím, že najdete mnoho mělnických rodin s dětmi, které ji využívají k rodinným výletům. Ale podívejme se na to i ekonomicky. Pokud Mělník začne lépe propagovat svůj turistický potenciál, může nově zamýšlená koncepce lokálky přinést oživení turistického ruchu ve městě mimo jiné v návaznosti na místní provozovny.

Můžete to blíže vysvětlit?
Příklad: rodina z Prahy nepoužije k jízdě auto, ale sedne v pátek na vlak, dojede na Mělník, kde se ubytují. V sobotu si udělají výlet vlakem do Mšena, odkud se projdou Kokořínskem, a večer se vrátí zpět na Mělník. Neděli věnují prohlídce města a navečer odjedou zpět domů. Stejně tak může postupovat rodina ze severu. Už teď mě proto začaly zajímat různé dotační programy na podporu cestovního ruchu.

close Jindřich Špergl, radní města Mělníka. info Zdroj: Deník/Alena Hedvíková zoom_in Jindřich Špergl, radní města Mělníka.

Jaký je tedy návrh obcí?
Návrh obcí vychází v podstatě z jedné z variant navržených Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK). Zachovat celoročně víkendový provoz tratě - pátek, sobota, neděle - v objemu zhruba šest párů spojů v letních měsících a čtyři páry spojů v zimních měsících. Grafikon nastavit tak, aby vlaky z Mělníka odjížděly v návaznosti na spoje z Prahy a od Ústí nad Labem. Do úvahy jsme dali možnost vedení přímých spojů Praha - Mělník - Mšeno. Za tuto variantu bych se já osobně přimlouval nejvíce.

Z jakého důvodu?
Když se v létě podíváme do oblasti Kokořínska, tak je to doslova automobilová katastrofa. Přímé vlakové spojení této lokality s Prahou by mohlo tento problém výrazně eliminovat.

A co traťový úsek Mšeno - Mladá Boleslav? I tam padl nějaký návrh?
Mladoboleslavská část trati má svá specifika, která musí zohlednit tamní představitelé samospráv. To je otázka, která už přesahuje mou působnost mělnického radního pro dopravu, necítím se být kompetentní k jejímu řešení.

Kdy se má definitivně rozhodnout?
Na konci března má proběhnout finální jednání.

Co myslíte, jak dopadne?
Věřím, že dobře. Vedeme jednání, která jsou konstruktivní a vynecháváme emoce. Za sebe říkám, že pro to udělám maximum.